Sostenibilitat

Manteniment dels espais naturals

L'Àrea de Sostenibilitat, a través d'empreses especialitzades, fa el manteniment dels boscos del municipi ubicats principalment en sòl no urbanitzable, així com dels marges de la major part dels rius i rieres que transcorren pel municipi. S'inclou també el manteniment d'un tram de l'Anella Verda, el parc de la Devesa i les hortes de Santa Eugènia. Aquestes tasques són independents de les actuacions puntuals que es duen a terme a les zones forestals, com la creació de franges de defensa contra incendis o l'aclarida de la massa arbòria.

Paral·lelament, per mitjà de subvencions també es contribueix al manteniment d'algunes zones de la ciutat, com és el cas de la millora en el paviment de la Via Verda al seu pas per les hortes de Santa Eugènia, amb una subvenció del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que s'ha dut a terme el darrer trimestre de 2009. Així mateix, el Ministeri d'Obres Públiques ha atorgat els ajuts corresponents al FEOSL (Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local), que s'han invertit, entre d'altres, en actuacions en zones no urbanitzables del municipi, destinats a la prevenció d'incendis forestals, a la retirada de residus i a la millora del paisatge.

EN QUÈ CONSISTEIX

El manteniment dels espais és molt divers en funció dels àmbits on s'efectua. Segons l'objectiu que es pretén aconseguir, pot consistir en un desbrossament periòdic de la vegetació baixa i arbustiva, en la poda d'arbres o en la recollida de residus.

Marges de rius i rieres: el manteniment consisteix bàsicament en el desbrossament selectiu de la vegetació baixa i arbustiva, amb l'objectiu de facilitar la correcta circulació de l'aigua sense originar erosió al sòl. Es retiren, a més, les possibles deixalles que s'hi aboquen, es poden alguns arbres i es retiren els que estan malalts o morts, amb la finalitat d'evitar possibles caigudes sobre les persones o béns.

Boscos: neteja del sotabosc i poda d'arbres. En el cas del bosc de Sant Medir, situat al barri de Taialà, les tasques de manteniment consisteixen en una estassada selectiva del sotabosc, posant especial èmfasi en la zona perimetral propera als habitatges adjacents, en els vials de comunicació i en els camins interiors al bosc amb una clara finalitat de prevenció d'incendis. Se'n retiren els exemplars arboris mal conformats, malalts o morts i les deixalles acumulades, principalment plàstics, papers, ampolles i mobiliari en desús.

Anella Verda: desbrossament del marge del camí.

Parc de la Devesa: recollida de fulles i de deixalles, poda d'arbres i neteja del canal dels jardins.

Hortes de Santa Eugènia: recollida periòdica dels residus dipositats en els punts d'abocament habilitats, desbrossament de marges dels camins i dels recs, recollida d'excrements dels camins, desbrossament de la zona d'aiguamolls i de les zones de pícnic.

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: