Sostenibilitat

Sorolls

Programa de vigilància ambiental amb sonòmetres

Pla pilot de monitorització acústica: Obres de l'Estació del TAV

L’Ajuntament de Girona ha decidit iniciar experimentalment, dins el seu programa de vigilància ambiental, la monitorització acústica a la zona de les obres de l’estació del TAV per tal de millorar l’accés de la ciutadania a la informació i augmentar el control municipal sobre les obres. Els resultats obtinguts serviran no tant sols per conèixer el grau real de contaminació acústica en la zona propera a les obres sinó també per avaluar el ús d’aquest sistema en altres parts de la ciutat (control soroll trànsit, oci nocturn ...). Les obres del TAV disposen d’un Pla de Vigilància Ambiental específic, que preveu un seguiment setmanal dels soroll i un informe de resultats, i que realitza l’empresa constructora d’acord amb ADIF.

El pla de monitorització acústica es basa en la instal·lació de dos equips de mesura a la via pública que mesuren el soroll cada segon, i mostren els resultats recollits en una pàgina web accesible al conjunt de la ciutadania. La pàgina web s’actualitza cada 24 hores.

Les estacions de mesura estan ubicades a:
- A l’Estació Jove
- A l’antiga Plaça Europa

Podeu consultar els darrers valors accedint a la pàgina següent i clicant sobre els punts:

Quin és el límit de soroll que no s’hauria de superar?

Els objectius de qualitat aplicables (Annex A del Decret 176/2009 i llei 16/2002) estableixen que el valor mig de dia (de 7 i 23 hores) no hauria de superar els 65 dBA (ni cap dels valors puntuals de Laeq els 68 dBA), i que el valor mig de nit no hauria de superar els 55 dBa (ni cap valor puntual els 58 dBA). Això voldria que, en la taula de la pàgina web en horari de dia no s’hauria de superar de manera habitual el color vermell, i en horari de nit no s’hauria de superar el color groc.

Aquesta pàgina està encara en fase de proves i s’anirà millorant amb l’experiència de cada dia. Els vostres suggeriments o dubtes ens poden ajudar a millorar el sistema.

 

Mapa de sorolls

A la ciutat de Girona hi conviuen multitud de persones i activitats. Aquestes, que donen vida a la ciutat, generen sons i sorolls. La principal font de soroll a Girona, amb diferència, és el trànsit, que de tant generalitzat s’ha convertit en un soroll ambiental de base. Altres fonts de soroll de caràcter més puntual són les obres a la via pública, i les activitats comercials, d’oci, i algunes poques d’industrials.

El mapa de sorolls realitzat l’any 2005 permet conèixer el soroll ambiental causat pel trànsit de vehicles de carretera i el transport ferroviari.

Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana
Veure en el plànol: