Sostenibilitat

Taules de neteja

L’Ajuntament de Girona va crear les Taules de Neteja de Barri l'any 2015, un instrument que té com a objectius fer una diagnosi contínua de les necessitats de neteja dels barris de la ciutat i guanyar eficàcia per resoldre aquelles incidències que requereixin d’una resposta immediata.

Hi ha una taula per cada regidoria de barri, que estaran formades pel regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, el corresponent regidor o regidora de barri i membres de les associacions de veïns i veïnes.

La periodicitat de convocatòria de les Taules és trimestral.

Calendari de les taules. Novembre 2018

Les taules de neteja i de seguretat que es portaran a terme aquest mes de novembre són el resultat d’una doble voluntat del govern municipal: escoltar les inquietuds de la ciutadania i vetllar per tenir una ciutat més neta i més segura. Des de l’Ajuntament es treballa dia a dia per aconseguir i mantenir uns llindars òptims pel que fa a la neteja viària i a aspectes diversos relacionats amb aquesta neteja, com la gestió dels residus, el comportament dels animals de companyia a la via pública, el manteniment del sistema d’aigües, la cura de la jardineria o el control de plagues.

SERVEI D'AVISOS DE NETEJA I JARDINERIA PER WHATSAPP

Les Taules de Neteja de Barri van acordar obrir un nou canal directe de comunicació, aprofitant les xarxes socials, a través del qual els representants veïnals podran posar en coneixement dels regidors i responsables d’àrea aquelles incidències que requereixin una resposta ràpida per parts dels diferents serveis de sostenibilitat i medi ambient de l’Ajuntament de Girona.  

Condicions de funcionament del servei


CRITERIS D'URGÈNCIA DE LA RESPOSTA:

A. Avisos d’actuació urgent (no vital*)

Des del servei es passarà avís immediat al servei i/o policia municipal per actuació urgent
Casos:

Obstrucció de la via pública (calçada i voreres) per part de contenidors o plantes amb perill per a les persones

Vessaments d’olis a la calçada

Vòmits, defecacions humanes i/o animals morts en espais de pas o significatius

Arbres caiguts

Branques perilloses (trancades o malmeses)

Fuites d’aigua

Fallada en l’aturada del reg

B. Avisos d’actuació diària

Des del servei es passarà avís al servei per actuació el proper dia laborable Casos:

Desbordaments o voluminosos al cantó dels contenidors

Contenidors moguts de lloc, o inutilitzats

Papereres desbordades

Arbres o branques potencialment perillosos (no trencades o malmeses)

Aspersors mal instal·lats i que reguen fora de zona verda

C. Avisos d’incidència (sense actuació immediata)

Des del servei es registrarà l’avís per avaluar si cal actuació extraordinària, modificació, reforç o sanció del servei. (similar a bústia d’avisos)
Casos:

No compliment del servei programat

Acumulació de brutícia o fulles

Contenidors trencats o bruts

Gespa massa alta, arbustos no retallats, poda d’arbres, propostes de plantació

Horari de reg poc adient, o insuficient

Arbres que toquen a façana

Plagues que generen molèsties

Embornals bruts

Horari de servei: De 9 a 21 hores, laborals i caps de setmana.
 

CRITERIS GENERALS:

Un grup de whatsapp per cada barri (pressupostos participats)
Grup amb regidor, assistent regidor, cap d’àrea, caps de secció serveis urbans i jardineria, veïns que es determinin (max. 5 veïns per barri). 

Girona + Neta

Incidències

Es retiren de forma provisional els contenidors d'escombraries i s'atura temporalment el servei de recollida selectiva amb cubells en diversos carrers del Barri Vell i del Mercadal

La mesura preventiva s’ha pres per evitar desperfectes en el material i que es puguin utilitzar per a aldarulls, i s’allargarà mentre durin les concentracions.

Serveis extraordinaris als cementiris municipals per Tots Sants

Del 27 d’octubre al 3 de novembre de 2019 hi haurà serveis extraordinaris amb motiu de la festivitat de Tots Sants i la commemoració dels difunts als cementiris municipals de Girona.

Avís informatiu sobre el bernat marbrejat (Halymorpha halys)

El bernat marbrejat (Halymorpha halys) és un bernat o xinxa exòtic, provinent d’Àsia, que ja s’ha detectat a Girona i en altres municipis de la demarcació. No produeix picadures a persones i animals ni els transmet malalties, però pot resultar molest. El millor sistema per reduir-ne la presència a casa és aspirar-los i submergir-los en aigua i sabó. 

Avís informatiu sobre la xinxa del cultiu de colza

L'Ajuntament us informa que la xinxa del cultiu de colza (Nysius ericae) no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació. 

Informació per a la prevenció de triquinosi per consum de carn procedent d'animals de caça silvestre

És necessari que les carns de porc senglar destinades al consum domèstic privat (autoconsum) siguin sotmeses a una inspecció veterinària post mortem i, en especial, a un control de triquines.

Alerta marcatge CE fals en agulles de tatuatge

Nota Informativa del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat de Catalunya sobre el marcatge CE fals en les agulles per a tatuatge “Disposable Tattoo Needles”. 

Consells de prevenció de la vespa asiàtica

Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per la biodiversitat i l'apicultura, ja que desplaça les vespes autòctones i caça centenars d'abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves.

Avís informatiu sobre la xinxa de la malva (Pyrrhocoris apterus)

L'Ajuntament us informa que la xinxa de la malva no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació.

Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Territori
  Regidoria delegada de Sostenibilitat

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: