Logotip del Consell

El Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona és un òrgan destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn a la cohesió social a Girona. Es va constituir el 20 d’octubre de 2010 en relleu de l’antic Consell de Cohesió Social, creat el 2002.

La seva creació respon a la voluntat d'apostar per una etapa més activa per aconseguir un consell on les entitats i organitzacions públiques i privades que en formen part puguin transferir les seves experiències, es promoguin noves relacions de treball i es fomentin les bones pràctiques en la intervenció social.

El nou consell està composat per representants dels ens locals, dels usuaris, de les entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, de les dones i de les entitats d'iniciativa social de llur àmbit territorial.

Els seus objectius són:

 1. Esdevenir plataforma de debat i concertació de polítiques d'inclusió social a la ciutat, tant per l'espai de debat com per les dinàmiques d'articulació de l'acció dels membres i de relació de partenariat que es promoguin.

 2. Estimular el debat públic i atorgar visibilitat als assumptes vinculats als processos d'exclusió social, les polítiques inclusives, la cohesió social a Girona des de les perspectives pedagògica, pública i participativa.

 3. Fomentar l'existència de la plataforma com a mecanisme permanent de transferència d'informació i de construcció col·lectiva de coneixement sobre les processos d'exclusió a la ciutat,de les dinàmiques inclusives que s'hi generen, els seus efectes i la contribució a la cohesió social de la ciutat.

 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada d'Igualtat i Drets Socials

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 227

 • Web:
Veure en el plànol: