Consell Municipal de la Gent Gran

Logotip del consell

L'Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, va crear el Consell Municipal de la Vellesa, en el qual hi poden estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la gent gran.

FUNCIONS

Les funcions d’aquest òrgan són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.

De participació:

 1. Debatre la situació i les necessitats de la gent gran a la ciutat de Girona.
 2. Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i entitats representats en el Consell.
 3. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general.
 4. Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d'activitats intergeneracionals.
 5. Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes que consideri d'interès per al col·lectiu de la gent gran.

De consulta:
A petició de l’Ajuntament de Girona o de qualsevol entitat, pública o privada, que treballi en l'àmbit de la gent gran, emetre informes no vinculants sobre els temes següents:

 1. Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la gent gran.
 2. Programes, despeses i inversions, destinats a la gent gran.
 3. Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis.
 4. Col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

De promoció:

 1. Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i ajudes destinats a la gent gran.
 2. Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació de cara a un major benestar de la gent gran.
 3. Impulsar accions que revalorin i dignifiquin la imatge de la vellesa.
 4. Coordinar activitats i actuacions d'aquelles institucions i entitats que així ho desitgin.
 5. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats.

De supervisió:

 1. Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i les actuacions sobre la vellesa a la ciutat.
 2. Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb la gent gran.
 3. Seguiment i control sobre acords del propi consell i subvencions aprovades.
 4. Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i resolució de possibles deficiències.

COMISSIONS

Comissió Gent Gran i Ciutat: Reunions ordinàries trimestrals

Comissió “Dia de la Gent Gran”: 7 reunions anuals

Comissió “El Roure”: 6 reunions anuals

Comissió permanent: Reunions trimestrals

Sessions plenàries

El Plenari del Consell Municipal de la Gent Gran es reuneix una vegada a l’any. La convocatòria amb l’ordre del dia s’envia per correu ordinari a tots els membres i el primer punt sempre és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Així, al plenari 2018 es va aprovar la de l’any 2017.

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania
  Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfons:

  Atenció a la gent gran i la dependència
  972 227 814

  Consell Municipal de la Gent Gran
  972 419 404 
  972 227 814

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol:

Servei municipal de Teleassistència

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Bases aprovades definitivament.
Convocatòria 2019 properament.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Notícies

Girona celebra un any més la Diada de la Gent Gran
11/06/2019  |  Més de 700 persones han assistit aquest matí a la jornada, en què han participat diferents associacions de persones grans de la ciutat.
El nou menjador per a gent gran de l'Espai Cívic Mercadal començarà a funcionar el dilluns 6 de maig
30/04/2019  |  Avui ha començat el termini per reservar una de les vint places disponibles del servei.
L'Ajuntament de Girona renova l'adjudicació del servei de teleassistència amb l'empresa Televida
25/05/2018  |  A partir d'ara s'ampliarà la cobertura de la unitat mòbil en franja nocturna i també es farà un seguiment més individualitzat de cada persona a través d'una web específica.
Més de 900 persones assisteixen a la Diada de la Gent Gran
24/05/2017  |  L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha inaugurat l'acte, que s'ha celebrat al Palau de Congressos de la ciutat.
V Setmana "Sempre acompanyats" Girona, maig 2017
23/05/2017  |  Del 22 al 26 de maig de 2017.