Consell Municipal de la Gent Gran

Logotip del consell

L'Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, va crear el Consell Municipal de la Vellesa, en el qual hi poden estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la gent gran.

FUNCIONS

Les funcions d’aquest òrgan són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.

De participació:

 1. Debatre la situació i les necessitats de la gent gran a la ciutat de Girona.
 2. Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i entitats representats en el Consell.
 3. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general.
 4. Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d'activitats intergeneracionals.
 5. Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes que consideri d'interès per al col·lectiu de la gent gran.

De consulta:
A petició de l’Ajuntament de Girona o de qualsevol entitat, pública o privada, que treballi en l'àmbit de la gent gran, emetre informes no vinculants sobre els temes següents:

 1. Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la gent gran.
 2. Programes, despeses i inversions, destinats a la gent gran.
 3. Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis.
 4. Col·laboració amb altres entitats públiques i privades.

De promoció:

 1. Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i ajudes destinats a la gent gran.
 2. Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació de cara a un major benestar de la gent gran.
 3. Impulsar accions que revalorin i dignifiquin la imatge de la vellesa.
 4. Coordinar activitats i actuacions d'aquelles institucions i entitats que així ho desitgin.
 5. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats.

De supervisió:

 1. Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i les actuacions sobre la vellesa a la ciutat.
 2. Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb la gent gran.
 3. Seguiment i control sobre acords del propi consell i subvencions aprovades.
 4. Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i resolució de possibles deficiències.

COMISSIONS

Comissió Gent Gran i Ciutat: Reunions ordinàries trimestrals

Comissió “Dia de la Gent Gran”: 7 reunions anuals

Comissió “El Roure”: 6 reunions anuals

Comissió permanent: Reunions trimestrals

Sessions plenàries

El Plenari del Consell Municipal de la Gent Gran es reuneix una vegada a l’any. La convocatòria amb l’ordre del dia s’envia per correu ordinari a tots els membres i el primer punt sempre és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Així, al plenari 2018 es va aprovar la de l’any 2017.

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania
  Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfons:

  Atenció a la gent gran i la dependència
  972 227 814

  Consell Municipal de la Gent Gran
  972 419 404 
  972 227 814

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol:

Servei municipal de Teleassistència

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Bases en període d'informació pública fins al 26 d'abril de 2019. Durant aquest període es poden presentar al·legacions. Passat aquest termini s'aprovaran definitivament les bases. Després es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Notícies

El nou menjador per a gent gran de l'Espai Cívic Mercadal començarà a funcionar el dilluns 6 de maig
30/04/2019  |  Avui ha començat el termini per reservar una de les vint places disponibles del servei.
L'Ajuntament de Girona renova l'adjudicació del servei de teleassistència amb l'empresa Televida
25/05/2018  |  A partir d'ara s'ampliarà la cobertura de la unitat mòbil en franja nocturna i també es farà un seguiment més individualitzat de cada persona a través d'una web específica.
Més de 900 persones assisteixen a la Diada de la Gent Gran
24/05/2017  |  L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha inaugurat l'acte, que s'ha celebrat al Palau de Congressos de la ciutat.
V Setmana "Sempre acompanyats" Girona, maig 2017
23/05/2017  |  Del 22 al 26 de maig de 2017.
"Sempre acompanyats", programa de suport a les persones grans
09/05/2017  |  L'Obra Social "la Caixa" i Creu Roja, amb col·laboració de l'Ajuntament de Girona, impulsen el programa Sempre acompanyats.