Logotip del Consell

El Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona és un òrgan destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn a la cohesió social a Girona. Es va constituir el 20 d’octubre de 2010 en relleu de l’antic Consell de Cohesió Social, creat el 2002.

Més informació

Consell Municipal de la Gent Gran

Logotip del consellL'Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, va crear el Consell Municipal de la Vellesa, en el qual hi poden estar representats membres d'aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la gent gran.

Més informació

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

El Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (en endavant LGTBI) de Girona és un òrgan consultiu de participació creat el 2012 avançant-se a l’aprovació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Més informació

Taula Municipal sobre la Pobresa Energètica de Girona

La pobresa energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir la llar a unes condicions adequades de temperatura a un preu just.

Més informació

Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona

Aquesta taula es constitueix davant la greu problemàtica que pateixen alguns ciutadans de Girona per fer front a deutes en matèria d’habitatge, principalment per crèdits hipotecaris, i que pot tenir com a conseqüència desnonaments i processos de deteriorament de les condicions de vida de les persones i famílies afectades entre altres.

Més informació
Igualtat, Drets Socials i Habitatge
Veure en el plànol:

Subvenció pel transport adaptat

Convocatòria tandada.
El termini de presentació de sol·licituds va ser el 23 de novembre de 2018.
El termini de justificació va ser el 15 de gener de 2019.

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament de subvencions, de caràcter no nominatives amb règim de concurrència competitiva, destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones discapacitades amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn per a l’any 2018.

Més informació