La Sopa. Centre d'Acollida i Serveis Socials

El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” és una entitat de caràcter social i assistencial adreçada a la població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació de pobresa severa o exclusió.

El Centre d’Acolliment es gestiona a través d’un Consorci, format per:

- L’Ajuntament de Girona
- L’Ajuntament de Salt
- El Consell Comarcal del Gironès
- Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
- El Bisbat
- Caritas Diocesana
- La Fundació Bisbe Tomàs de Lorenzana
- Creu Roja
- Federació del Voluntariat

Els objectius i funcions del centre d’acollida són:

 1. Prestar un servei d’acollida a persones en situació de necessitat o amb especials dificultats per la seva autonomia econòmica i social.
 2. Realitzar una intervenció que compagini l’assistència amb la reinserció i la promoció de l’autonomia personal.
 3. Establir una cooperació eficaç amb els altres serveis i recursos del territori per fer front a la multidimensionalitat que presenten les situacions ateses, en aspectes socials, sanitaris, laborals, legals i d’habitatge

El centre ofereix, a part del servei d’acollida, d’altres serveis oberts a la ciutat per aquelles persones amb pocs recursos econòmics.

- El servei de distribució d'aliments
- Servei de Menjador
- Servei de dutxes
- Servei de bugaderia

Així mateix es porten a terme diferents programes coordinats conjuntament amb altres entitats per tal de promoure l’autonomia personal i la reinserció social:

- El Programa d'atenció a les addiccions
- El Programa d'habitatges tutelats de reinserció
- El Programa de carrer

La Sopa. Centre d'Acollida i Serveis Socials
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidoria delegada de Drets Socials

 • Adreça:

  C. Claveria 5
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 204 250

 • Fax:

  972 206 195

 • A/e:
Veure en el plànol: