Igualtat i drets socials

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

Logo LGTBIEl Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (en endavant LGTBI) de Girona és un òrgan consultiu de participació creat el 2012 avançant-se a l’aprovació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La seva finalitat és el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals, bisexuals i intersexuals i, des de l’aprovació de la llei 11/2014, promoure la seva implementació a nivell local.

Presidida per l’alcaldessa i amb la vicepresidència que recau en una persona representant les entitats LGTBI, en formen part la regidoria d’Igualtat i drets socials, els grups polítics de la corporació, les entitats de defensa dels drets de les persones LGTBI, representants sindicals de la ciutat, de la universitat de Girona i el defensor de la ciutadania.

Des de la seva creació ha estat un espai d’impuls i coordinació amb les entitats per la celebració de les dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBI,

- 1 de desembre: Dia internacional de lluita contra la Sida
- 26 d’abril: Dia Internacional per a la visibilitat lèsbica
- 17 maig: Dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia
- 28 de juny: Dia internacional de l’Alliberament LGTBI


En aquesta coordinació hi participen com a entitats:

► Comissió unitària 28 de juny
► Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FACG)
 Grup de Lesbianes de Girona (GLG)
► Girona orgullosa
► Associació Universitària DIVERSA LGTBI
 Associació Catalana Anti-Sida Girona (ACAS)


El 2016 ha elaborat un Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI per al període 2016-19 que té com a objectius:

La promoció de la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGBTI. 

El desenvolupament d’iniciatives que s’orientin a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI.

Desenvolupar, a nivell municipal, els mecanismes propis necessaris per garantir la implementació de la Llei 11/2014.

Garantir suport integral a les persones en situacions de discriminació per raó d’orientació sexual.

Diagnosticar la situació de Girona en relació amb el reconeixement de drets de les persones LGBTI i de l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A destacar que per portar a terme aquest diagnòstic l’Ajuntament de Girona forma part de la recerca transnacional Divercity  per l’anàlisi dels drets de les persones LGTBI en ciutats petites i mitjanes europees.

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)
Veure en el plànol:

Notícies

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria del VI Concurs Smartfilms de Girona
02/06/2017  |  Els premis tindran dues categories; Iguala't sobre el tractament igualitari de dones i homes i Diversitat sobre la tolerància a la diversitat d'orientació i identitat sexual i els drets col·lectius LGTBI.
L'Ajuntament de Girona i el Consell Municipal LGTBI programen una obra de teatre pel Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia
11/05/2017  |  Es tracta de l'espectacle "Limbo", de la companyia teatral Les Impuxibles, i es podrà veure el proper 17 de maig, a les 20.30 h, a la sala La Planeta.
El Consell Municipal LGTBI de Girona rebutja la campanya del bus organitzada per Hazte Oír
03/03/2017  |  El Consell Municipal LGTBI ha redactat un manifest de rebuig per la campanya d'Hazte Oír que deslegitima els drets del col·lectiu LGTBI.

Actes de les sessions plenàries del consell LGTBI