Igualtat i drets socials

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)

Logo LGTBIEl Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (en endavant LGTBI) de Girona és un òrgan consultiu de participació creat el 2012 avançant-se a l’aprovació de la llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

La seva finalitat és el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals, bisexuals i intersexuals i, des de l’aprovació de la llei 11/2014, promoure la seva implementació a nivell local.

Presidida per l’alcaldessa i amb la vicepresidència que recau en una persona representant les entitats LGTBI, en formen part la regidoria d’Igualtat i drets socials, els grups polítics de la corporació, les entitats de defensa dels drets de les persones LGTBI, representants sindicals de la ciutat, de la universitat de Girona i el defensor de la ciutadania.

Des de la seva creació ha estat un espai d’impuls i coordinació amb les entitats per la celebració de les dates emblemàtiques de defensa dels drets de les persones LGTBI,

- 1 de desembre: Dia internacional de lluita contra la Sida
- 26 d’abril: Dia Internacional per a la visibilitat lèsbica
- 17 maig: Dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia
- 28 de juny: Dia internacional de l’Alliberament LGTBI


En aquesta coordinació hi participen com a entitats:

► Comissió unitària 28 de juny
► Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FACG)
 Grup de Lesbianes de Girona (GLG)
► Girona orgullosa
► Sinverguenza
 Associació Catalana Anti-Sida Girona (ACAS)


El 2016 ha elaborat un Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI per al període 2016-19 que té com a objectius:

La promoció de la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGBTI. 

El desenvolupament d’iniciatives que s’orientin a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGBTI.

Desenvolupar, a nivell municipal, els mecanismes propis necessaris per garantir la implementació de la Llei 11/2014.

Garantir suport integral a les persones en situacions de discriminació per raó d’orientació sexual.

Diagnosticar la situació de Girona en relació amb el reconeixement de drets de les persones LGBTI i de l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A destacar que per portar a terme aquest diagnòstic l’Ajuntament de Girona forma part de la recerca transnacional Divercity  per l’anàlisi dels drets de les persones LGTBI en ciutats petites i mitjanes europees.

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI)
Veure en el plànol:

Notícies

El Consell Municipal LGTBI de Girona rebutja la campanya del bus organitzada per Hazte Oír
03/03/2017  |  El Consell Municipal LGTBI ha redactat un manifest de rebuig per la campanya d'Hazte Oír que deslegitima els drets del col·lectiu LGTBI.
Girona ja forma part de la Xarxa Municipal LGTBI
07/11/2016  |  El passat 30 de setembre Girona va fer la petició d'adherir-se a la Xarxa de municipis LGTBI en una reunió de la Xarxa que es va fer a Terrassa i el passat divendres 28 d'octubre es va formalitzar en Junta de Govern.
L'Ajuntament de Girona s'adhereix a la condemna de l'atemptat d'Orlando
15/06/2016  |  El Consell Municipal LGTBI de Girona s'ha sumat a la crida feta per les entitats LGTBI gironines que van convocar una concentració ahir a la tarda per rebutjar la matança comesa en un club gai.

Actes de les sessions plenàries del consell LGTBI