Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Des del SAGGID es gestionen els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i s’atenen totes les persones que estan reconegudes com a dependents. Inclou els serveis:


a) Serveis d’Atenció a Domicili (SAD)

Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència perquè es pugui valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona: servei d’atenció personal, servei de cura de la llar, servei de teleassistència, àpats a domicili i assessorament i préstecs d’ajuts tècnics.


b) Servei d’Atenció a les Persones amb Dependència

Un equip format per professionals del treball social coneix i valora les situacions de les persones que han estat reconegudes com a dependents segons el que estableix la Llei de la dependència i estableix i fa seguiment del Pla Individual d’Atenció adequat per a cada persona.  


MÉS INFORMACIÓ A:

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Bases en període d'informació pública fins al 26 d'abril de 2019. Durant aquest període es poden presentar al·legacions. Passat aquest termini s'aprovaran definitivament les bases. Després es publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Servei municipal de Teleassistència

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat - Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfons:

  Atenció a la gent gran i la dependència
  972 227 814

  Consell Municipal de la Gent Gran
  972 419 404 
  972 227 814

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol: