Beques i subvencions

Beca Joaquim Franch

Resolució 2014

La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la Comissió de Relacions Educació i Ciutat del Consell i el Sr. Joaquim Pèlach, es reuneix el dia 28 de maig de 2014 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 5 projectes presentats i resoldre la convocatòria atorgant el premi a un dels projectes.

La composició dels membres assistents de la Comissió Avaluadora està formada per les senyores Roser Batllori, Pilar de Bolós, Carme Sánchez i els senyors Miquel Blanch, Guillem Martínez i Joaquim Pèlach. Actua de secretària, amb veu i sense vot, Sra. Dolors Garcia.

A la convocatòria s’han presentat els projectes següents:
1. Projecte de lleure i educació, del Club Fama Girona
2. Projecte Emprenedors d’Aula, de l’institut Carles Rahola
3. Projecte Descobrint el món de les emocions, de l’Associació Emocions
4. Recursos socioeducatius de teatre i titelles per a infants en situació de risc social, de l’Associació Kilalia
5. Projecte d’educació musical Músics de primera!, de Laura Codina i Adur Ugalde

La Comissió Avaluadora vol valorar la participació de les entitats que s’han presentat, que garanteix la continuïtat de la convocatòria i n’enriqueix l’objectiu, en el sentit que aporten un treball en el món educatiu, social i cultural de la ciutat.

De les candidatures dels projectes presentats en la convocatòria d’aquest any, veiem que tres d’elles estan relacionades amb la música o la dansa, una amb el món de les emocions i una altra amb la problemàtica del fracàs escolar i l’exclusió social. A l’hora de fer la valoració s’ha prioritzat la idoneïtat de cadascun dels projectes vers el sentit i orientació de la convocatòria. Amb aquesta finalitat la Comissió Avaluadora ha valorat de cadascun d’ells els elements que aportin a favor de la convivència ciutadana, treballin actituds i/o valors, potenciïn la innovació educativa i implementin metodologies diverses, així com també fomentin el treball en xarxa i la transversalitat.

En la valoració, la Comissió ha destacat com a finalistes els següents projectes: Recursos socioeducatius de teatre i titelles per a infants en situació de risc social, de l’Associació Kilalia, i Projecte Emprenedors d’Aula, de l’institut Carles Rahola.

El primer és un projecte que vol afavorir actituds i hàbits saludables i disminuir l’aparició de conductes de risc. Es treballa a partir del desenvolupament de les capacitats de comunicació, expressió oral, corporal i escrita. I els destinataris són infants de 3 a 12 anys en situació de risc social.

El segon és un projecte que vol oferir als alumnes en risc de fracàs escolar d’un institut la possibilitat de modificar la seva actuació augmentat l’autoestima i oferint-los l’oportunitat de reconduir la seva actitud a les convencions educatives i socials del seu entorn.

Finalment, per tractar-se d’un projecte que relaciona institut i barri, per ser un projecte social molt interessant, i per la transversalitat que té dins del propi centre, la comissió avaluadora decideix per majoria atorgar la quinzena Beca Joaquim Franch, convocatòria 2013, al projecte “Emprenedors d’Aula”, presentat per l’institut Carles Rahola i convocar una reunió amb els responsables del projecte per tal de suggerir-los algunes millores i plantejar el traspàs de l’experiència a altres centres.

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h