Beques i subvencions

Beca Joaquim Franch

16a convocatòria

El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta la setzena convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius de les persones, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, democràtica i solidària.

Joaquim Franch i Batlle (Barcelona, 1944 - Celrà, 1987) va ser un dels pedagogs catalans més productius, innovadors i complets del segle XX.

Volem que els nois s’ho passin bé fent una experiència tan rica com sigui possible
• Volem que la qualitat de les relacions personals mantingui un nivell molt elevat
• Volem fer explícites tres línies de fons que marcaran la nostra actuació: l’arrelament i la sensibilitat al país, una gestió democràtica i una convivència solidària

Joaquim Franch, pedagog (1944-1987)
El lleure com a projecte (Barcelona, 1985)

 


OBJECTIUS I ORIENTACIÓ

La Beca Joaquim Franch té com a objectiu promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.

Els projectes poden orientar-se al foment del treball en educació en valors, educació per a la ciutadania, etc., i en innovació pedagògica (tant de continguts com de metodologia).

Els projectes poden referir-se a accions puntuals o de llarga durada.

Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin en compte i integrin:
• El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències d’aprenentatge i servei, de treball cooperatiu, etc.
• L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona i del propi centre educatiu o entitat.
• La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball.

 


QUI POT SOL·LICITAR LA BECA?

1. Centres educatius no universitaris
2. Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.
3. Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixin a aquest efecte.

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

1. Dades del sol·licitant

• En el cas de centres o entitats: nom, adreça, telèfon, pàgina web, correu electrònic i breu descripció de l’activitat.
• En el cas dels equips: nom de la persona de referència i telèfon de contacte, i nom de tots els membres de l’equip.


2. Descripció detallada del projecte, amb introducció, justificació, destinataris, objectius generals i específics, continguts o programació d’activitats, metodologia, calendari, recursos (infraestructura, materials informàtics i audiovisuals, humans i econòmics), avaluació, pressupost, bibliografia i annexos. En un annex hi haurà d’haver alguna proposta d’acció concreta de difusió de la figura de Joaquim Franch en el desenvolupament del projecte que es presenti.

 


DOTACIÓ DE LA BECA

• 6.000 €. El 50% es lliurarà en el moment de la selecció i la resta d’acord amb les necessitats del projecte.

• Publicació i divulgació del projecte becat.

 


TERMINIS

El termini de presentació de la sol•licitud i del projecte finalitzarà el 30 d’abril de 2016 a les 18 h

El termini de presentació de la memòria de treball i la justificació de les despeses finalitzarà el 30 de juny de 2017

 


PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS

Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona. Plaça del Vi, 1, 17004. Girona, a l’atenció del president del Consell Municipal d’Educació

 

MÉS INFORMACIÓ

Tota la informació referent a la convocatòria de la beca i les bases la podeu consultar a: http://www2.girona.cat/ca/cem_beca

 


Consell Municipal d’Educació
Plaça del Vi, 1, 4a planta. 17004 Girona
Tel.: 972 419 403
A/e: cem@ajgirona.cat
www.girona.cat
 

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h