TRARGISA

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)

Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

► 73 % Ajuntament de Girona
► 23 % Ajuntament de Salt
► 4 % Ajuntament de Sarrià de Ter

Què gestiona l'empresa?

Encarregada de la gestió de:

►L'Estació depuradora d’'aigües residuals
►La incineradora de Campdorà

Número de treballadors: 49

Ofertes de feina

Operari/a manteniment depuradora (SMO_Gi)
Per a la Planta Incineradora de Residus Sòlids Urbans i de Sanejament (col.lectors) es precisa incorporar tres persones per a tasques de neteja i manteniment dels equips i, en el cas de sanejament, de la neteja i manteniment de clavegueram. Són places temporals de durada aproximada de 2 mesos. Incorporació immmediata. Una persona serà pel torn de matí (6 a 14) i l’altra pel torn de tarda (14- 22). S’alternaran la funció de reten els caps de setmana.

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: