TRARGISA

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)

Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

► 73 % Ajuntament de Girona
► 23 % Ajuntament de Salt
► 4 % Ajuntament de Sarrià de Ter

Què gestiona l'empresa?

Encarregada de la gestió de:

►L'Estació depuradora d’'aigües residuals
►La incineradora de Campdorà

Número de treballadors: 49

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: