TRARGISA

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)

Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.

► 73 % Ajuntament de Girona
► 23 % Ajuntament de Salt
► 4 % Ajuntament de Sarrià de Ter

Què gestiona l'empresa?

Encarregada de la gestió de:

►L'Estació depuradora d’'aigües residuals
►La incineradora de Campdorà

Número de treballadors: 49

OFERTES DE FEINA
 

CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS A TRARGISA

L’objecte d’aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a futures contractacions de caràcter temporal per a substituir treballadors/es de l’empresa municipal TRACTAMENT DE RESIDUS I D’AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA DE GIRONA ,S.A. (en endavant TRARGISA) amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria de peons per prestar serveis a l’àrea de sanejament, a l’àrea de residus, o a l’àrea de manteniment.
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

 BOP núm. 209 del 2 de novembre de 2017


SOL·LICITUDS I TERMINI:

 Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al President del Consell d’Administració de TRARGISA, en el termini de 15 dies a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 Les sol·licituds s’hauran de presentar davant el Registre de TRARGISA (Disseminat de Campodrà, 27-28 17461 Girona).


MÉS INFORMACIÓ:

 jpons@trargisa.cat

Tractament de residus i aigües residuals de Girona, SA (TRARGISA)
Veure en el plànol: