Urbanisme i Activitats

Àrea d'Urbanisme i Activitats

L’Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament és la que s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan en sòl urbà.

Responsables polítics


Sra. Marta MadrenasSra. Marta Madrenas i Mir
2a tinenta d'alcalde
Àrea d'Urbanisme i Activitats
Regidoria d'Urbanisme i Activitats
Contacte
 

Competències

1. Llicències
2. Oficina del Pla General Municipal
3. Plans especials
4. Oficina de Projectes
5. Planejament, gestió i disciplina urbanística.
6. Inspecció urbanística
7. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)

Àrea d'Urbanisme i Activitats
Veure en el plànol: