Urbanisme i Activitats

Estudis i propostes urbanístiques

En aquest apartat hi podreu consultar els estudis i propostes urbanístiques amb que l'Ajuntament de Girona està treballant.

Estudi urbanístic de la revitalització de les vores dels 4 rius i la sèquia de Girona

Estudi urbanístic de la revitalització de les vores dels rius Onyar, Ter, Galligants, Güell i de la sèquia Monar.

OBJECTIU: Recuperar la vida de la ciutat al voltant de l’aigua i del medi natural i alhora millorar la qualitat de vida a la ciutat.

 

 
Àrea d'Urbanisme i Activitats
Veure en el plànol:

Girona, quatre rius i una sèquia

Recreació de l'estudi encarregat per l'Ajuntament de Girona als arquitectes Olga Felip i Josep Camps, que proposa la revitalització de les vores dels rius Onyar, Ter, Galligants, Güell i de la séquia Monar.