Urbanisme i Activitats

Obertura d'activitats

Actualment estem revisant els tràmits d'obertura d'activitats i els trobareu desactivats al web.

Disculpeu les molèsties

Per tal d'assegurar que les activitats econòmiques no representin un perjudici per a la seguretat, la salut o la qualitat de vida de les persones i el medi, l'atorgament de permisos es fa d'acord amb el que estableix la Llei 20/2009 de prevenció ambiental de les activitats i de conformitat amb l'Acord de Ple de data 14 de setembre de 2010 (BOP núm. 188, de 29 de setembre).
 

En el cas d'activitats relacionades amb espectacles caldrà, a més, que compleixin el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
 

Els tràmits que cal seguir segons el tipus i les característiques de l'activitat, poden ser de règim de:

 1. Obertura d'activitat en règim de comunicació
 2. Obertura d'activitat en règim de llicència d'obertura
 3. Obertura d'activitat en règim d'autorització ambiental
   

Voleu saber a quin règim pertany l'activitat que voleu iniciar? Consulteu els annexos de la llei 20/2009

1. Obertura d'activitat en règim de comunicació

El règim de comunicació simplifica els tràmits per a l'obtenció de la llicència d'activitats i alhora facilita l'establiment de l'activitat econòmica. A grans trets, consisteix a presentar una sol·licitud d'inici d'activitat a l'Ajuntament quan ja hàgiu enllestit l'obra. La responsabilitat del compliment dels requisits ambientals i de l'obertura de l'activitat recau en les persones o l'empresa titulars i els seus tècnics.

El règim de comunicació inclou activitats com: comerços, petits tallers, acadèmies, restauració, espectacles (menys de 150 persones), activitats industrials, energètiques o relacionades amb el metall, totes elles si tenen baixa incidència ambiental.

La sol·licitud d'inici d'activitat ha d'anar acompanyada de la fitxa tècnica i d'altra documentació necessària, que haureu d'haver preparat, en funció de factors com la incidència ambiental o el tipus de sol·licitud (alta, baixa o modificació).

2. Obertura d'activitat en règim de llicència d'obertura

Han de sol·licitar aquesta llicència activitats com: gasolineres, discoteques, bars musicals d'aforament superior a 150, instal·lacions de radiocomunicació, instal·lacions de neteja de vehicles, bugaderia industrial, fabricació i aplicacions de pintures, laques o tints, fabricació de productes plàstics, granges d'entre 201 i 2.000 porcs, etc., incloses dins l'annex II per la seva incidència en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

L'objectiu d'aquest tipus de llicència és, a més d'assegurar el compliment de les condicions de les activitats en règim de comunicació, prendre en consideració el consum de recursos naturals i d'energia. Es garanteix també la coordinació de distintes matèries, inclosa l'autorització dels abocaments a la xarxa pública de sanejament.

S'ha de presentar la sol·licitud de llicència d'activitats a l'Ajuntament que, si escau, sol·licita els informes a les administracions que calgui. Una vegada informada l'activitat per les administracions, l'Ajuntament de Girona resoldrà definitivament la llicència ambiental.

3. Obertura d'activitat en règim d'autorització ambiental

Han de sol·licitar aquesta llicència activitats com: bòbiles, indústries de gran envergadura, granges de més de 2.000 porcs o 750 vedells, incineradores de residus municipals..., incloses dins l'annex I per la seva incidència en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

S'ha de presentar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, que és qui farà els tràmits pertinents i emetrà la resolució definitiva de l'autorització ambiental.

Podeu obtenir més informació al web de la Generalitat.
 

Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 047

 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

  www.girona.cat/avisos

Veure en el plànol: