Urbanisme i Activitats

Llicències d'obres

Sempre que es vulgui fer una obra o una reforma en un habitatge o local, cal sol·licitar-ne el permís. El servei d'Urbanisme de l'Ajuntament atorga les llicències en matèria d'obres o reformes, i en fa el seguiment i la inspecció.

Les persones interessades a sol·licitar llicències d'obres han de presentar la sol·licitud per registre d'entrada a l'Ajuntament de Girona:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana - Registre general d'entrada
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA
972 419 000 - 972 419 010
De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Juliol i agost de 8.30 a 15 h i dissabtes de 9 a 14 h. 

Àrea d'Urbanisme i Activitats
Veure en el plànol: