Activitats

Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2013, es va aprovar la creació de l'Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) a la qual se li han donat les funcions següents:

 • Gestió, control, inspecció i sanció en matèria d’activitats econòmiques que actualment ja coordina la Regidoria d’Urbanisme i Activitats.
 • Gestió, control, inspecció i sanció en terrasses a la via pública i retolació del missatge publicitaris sobre edificis que fins aleshores coordinava la Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública.
 • Gestió, control, inspecció i sanció en tot allò que afecti els vectors ambientals en matèria d'activitats que fins aleshores coordinava la Regidoria de Sostenibilitat.
 • Inspecció en tot allò que afecti els mercats coberts i descoberts i fires al carrer que fins aleshores coordinava el servei de comerç de l'Àrea de Promoció i Ocupació.

 

Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Urbanisme i Activitats

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 047

 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

  www.girona.cat/avisos

Veure en el plànol: