SOBRE LA FESTA DE LA LLUM

L’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local Turisme i Ocupació impulsa aquesta acció amb voluntat de dinamitzar l'activitat econòmica i comercial, reforçar el reclam turístic, augmentar l'afluència de visitants als barris, millorar la cohesió social i fomentar les indústries culturals i creatives.

VIBRA té la voluntat de generar accions que facin emergir l’economia en els camp de la creativitat i la innovació, ajudant a impulsar nous models i sinèrgies entre els sectors més consolidats com l’arquitectura, les enginyeries i els més emergents com les tecnologies digitals, les TIC, la multimèdia, la transmedia.

VIBRA vol ajudar a repensar el món on vivim i treballa per la creació de noves dimensions, i dees i prototips de forma artesanal. VIBRA també vol posar de manifest la reflexió sobre la interacció de la societat amb el fil imaginari entre la natura i la tecnologia, a través de l’exploració tècnica, conceptual, artesanal i artística.

EXPERIMENTACIÓ I CREATIVITAT
Dissenyarésorganitzarpensament, l'alquímiadelacreació amb el propòsit de crear i transformar elements i idees en altres coses, fomentant el treball cooperatiu d'equips multidisciplinaris entre l'art i la ciència per la creació de projectes que requereixen de l'enginy per manipular i crear nous materials i objectes que no es poden comprar, convertint-los en elements i prototips únics.

LLENGUATGE I CULTURA
Connectar amb a les persones i fomentar la creativitat a través de les experiències audiovisuals immersives, treballant a la recerca de nous llenguatges de forma experimental i les connexions que s'estableixen entre les noves tecnologies digitals, les dades, la informació, la llum i interacció de les persones en espais transformats.

TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT
Convertirel coneixement en tecnologia, la tecnologia en creativitat, la creativitat en la innovació, les innovacions en prototips i com través de la interconnexiódels sistemes permeten la creació de nous paradigmes interactius. Promoure l'ús de l'energia verda, l'ús de nous materials al màxim d'eficients i en general, ampliar la consciència per la millora del medi ambient.

COHESIÓ SOCIAL
Posar de manifest i treballar per la transformació social i solidària a través de la consciència col·lectiva, promovent la integració i igualtat entre barrisi facilitant la cohesió social, en zones geogràfiques ubicades fora dels centres neuràlgics de la ciutat.