Arxius

Arxiu Capitular de Girona (ACG)

Pujada de Sant Martí, 12 17004 - GIRONA

Arxiu que es troba a dins la Catedral de Girona on hi trobareu informació històrica sobre esdeveniments, personatges i institucions vinculades a la Catedral de Girona. 

Més informació

Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona (AADGG)

Seu de la Generalitat - Pl. Pompeu Fabra, 1 - 872 975 000

L'any 1993 es crea l'Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona per a custodiar tota la documentació en fase semiactiva produïda o rebuda pels diversos organismes i ens territorials en l'exercici de les seves funcions. 

Més informació

Arxiu Central del Palau de Justícia de Girona (ACPJG)

Pl. Josep Maria Lidón Corbí, 1 - 972 942 513

Arxiu on hi trobareu tota la documentació, l'assessorament i l'orientació en la consulta de fons especialitzats en l'àmbit judicial.

Més informació

Arxiu de la Universitat de Girona

Edifici Les Àligues UdG - Pl. Sant Domènec, 3 - 972 418 074

Arxiu de la Universitat de Girona el qual començà a funcionar el desembre de 1993.

Més informació

Arxiu Diocesà de Girona (ADG)

Pujada de Sant Martí, 12 - 972 487 346

Des de finals del segle XIII, les oficines de la cúria del bisbe enregistraven les lletres enviades i els actes duts a terme en presència de notari. Sorgia així el nucli principal de l'Arxiu.

Més informació

Arxiu General de la Diputació de Girona (AGDG)

Diputació - Pujada de Sant Martí, 5 - 972 185 124

La Diputació de Girona existeix des de 1836. L'arxiu de la corporació es va crear amb entitat pròpia des d'un bon principi.

Més informació

Arxiu Històric de Girona (AHG)

Pl. Sant Josep, 1 - 972 225 500

L'Arxiu custodia els fons de l'Administració autonòmica, de l'Administració local, de l'Estat, reials i senyorials, registrals, notarials, judicials, d'institucions, d'associacions i entitats, comercials i d'empreses, patrimonials, personals i col·leccions i, a més, fa funcions de tutela de tot el patrimoni documental de la comarca del Gironès.

Més informació

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Històric: Placeta de l'Institut Vell, 1 - 972 221 545
Administratiu: Ajuntament - Pl. del Vi, 1 - 972 419 434

L'Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies.

Més informació

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Arxiu Municipal - Placeta Institut Vell, 1 - 972 228 281

Els documents en imatge de l'Ajuntament de Girona són gestionats pel CRDI, òrgan creat el 1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de Girona.

Més informació

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

C. Ciutadans, 11, 4t - 972 185 058 / 972 185 000

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i constitueix un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge.

Més informació