Arxius

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Històric: Placeta de l'Institut Vell, 1 - 972 221 545
Administratiu: Ajuntament - Pl. del Vi, 1 - 972 419 434

L'Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies.

Més informació

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Arxiu Municipal - Placeta Institut Vell, 1 - 972 228 281

Els documents en imatge de l'Ajuntament de Girona són gestionats pel CRDI, òrgan creat el 1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de Girona.

Més informació