Associacionisme

Associacionisme

L’associacionisme és una forma de participar a la ciutat. Per l’Ajuntament de Girona és important treballar pel foment de la vida associativa i de la participació ciutadana en tots els àmbits. Un dels objectius és ajudar les entitats a incrementar la seva projecció pública, fent-se conèixer entre la resta de ciutadania.
El Portal Municipal d'Entitats de Girona permet donar visibilitat a totes les associacions que ho vulguin.

Capçalera del Portal Municipal d'Entitats

Tot seguit trobareu la informació bàsica per a la creació d'una entitat o associació

Creació d'una associació

Abans d’iniciar els tràmits per constituir legalment l’entitat, és interessant tenir clar els objectius i l’organització que es farà servir per tirar endavant, així com plantejar-se quin és el tipus d’associació que més interessa, i respondre una sèrie de preguntes:
- Quants serem?
- Per què volem crear l'associació?
- Què realitzarem?
- Qui ho farà?
- A qui ens dirigirem?
 

Més informació

Què cal fer per constituir una entitat o associació? Procediment amb 6 passes

1- Elaborar l'acta fundacional
2- Elaborar els estatuts
3- Omplir la sol·licitud d’inscripció al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
4- Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya a Girona
5-  Anar a la Delegació d’Hisenda a Girona
6- Inscripció al Registre Municipal d’Entitats (i opcionalment a algun altre cens).
 

Més informació