Biblioteques

Punt de lectura de Sant Narcís

El Punt de lectura de Sant Narcís es va inaugurar el desembre de 2007. Aquest projecte va sorgir a partir de la proposta de l’Associació de veïns del barri. que es va adreçar a l’Ajuntament per a sol·licitar l’establiment d’un espai de lectura al centre cívic del sector. La proposta s’ha fet realitat mitjançant l’establiment d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns. Cal tenir present que l’entitat ja comptava amb una forta activitat literària, ja que compta amb un club de lectura molt actiu, organitza activitats amb autors i autores i convoca anualment un premi literari. Es compta amb un espai dins el Centre Cívic de Sant Narcís i s’ha dotat amb mobiliari, el fons bàsic, les publicacions periòdiques i la infraestructura necessàries. L’associació aporta la dedicació d’una persona que realitza la funció de responsable del servei durant la seva obertura, però l’Ajuntament assumeix també el cost de la meitat de l’obertura del servei.

Organitzativament, aquest punt depèn de la Biblioteca Salvador Allende que actuarà com a biblioteca de referència per al subministrament de lots itinerants.

Serveis:

 Servei d'informació i referència
 Servei de consulta
 Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals
 Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques municipals de Girona
 Internet (navegació, correu electrònic...)
 Servei de processador de textos públic

Equipament:

Té 5 ordinadors d'accés públic per a consulta d'Internet i processador de textos.

Fons:

El fons inicial parteix de donacions i s'ha anat completant amb documents de nova adquisició fins arribar als 2200 documents a data 31 de desembre de 2012.

Punt de lectura de Sant Narcís
Veure en el plànol: