Biblioteques

Punt de lectura Torre Gironella

El Punt de lectura de Torre Gironella es va inaugurar el novembre de 2005. Aquest projecte va sorgir a partir de la proposta de l’Associació de veïns de Torre Gironella, que es va adreçar a l’Ajuntament per a sol·licitar l’establiment d’un espai de lectura al centre social del barri. La proposta s’ha fet realitat mitjançant l’establiment d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns. Es compta amb l’espai cedit per l’Ajuntament a l’associació i el Servei Municipal de Biblioteques ha dotat del fons bàsic, les publicacions periòdiques i la infraestructura necessàries inclòs un ordinador d’ús públic amb accés a Internet. L’associació aporta la dedicació d’una persona que realitzarà la funció de responsable del servei durant la seva obertura.

Organitzativament, aquest punt depèn de la Biblioteca Just M. Casero que actuarà com a biblioteca de referència per al subministrament de lots itinerants.

Serveis:

 Servei d'informació i referència
 Servei de consulta
 Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals
 Servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques municipals de Girona
 Internet (navegació, correu electrònic...)
 Servei de processador de textos públic
 Servei de visionament de pel·lícules

Equipament:

Té 1 ordinador d'accés públic per a consulta d'Internet i processador de textos.

Fons:

El fons inicial parteix de donacions i de nova adquisició fins arribar a uns 1.869 documents a data 31 de desembre de 2012. Es preveu una capacitat total de la biblioteca de 2.000 ítems, que s'haurà d'anar assolint en els propers anys.

Punt de lectura Torre Gironella
Veure en el plànol: