Associacionisme

Creació d'una associació

Quants serem? Cal tenir en compte que, per crear una associació, cal un mínim de tres persones. Poden crear una associació les persones físiques majors d'edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d'edat (quan es tracti d'associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

- Per què volem crear l’associació? S’han d’establir els objectius que es persegueixen amb la creació de l’associació i els motius que ens porten a engegar-la.

Què realitzarem? Definir l’àmbit en el qual portareu a terme les vostres activitats és també una tasca important que us heu de plantejar abans de començar .
A partir d’aquí cal escollir el tipus d’associació que interessa als que volen crear l’entitat i tenir en compte les especificitats a l’hora de registrar-se de cadascuna:
Associació general
Associació juvenil
Associació d’alumnes
Associació esportiva (o secció esportiva que formen part d’entitats no esportives): Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport.
Associació de consumidors: Registre d’Organitzacions de Consumidors i Usuaris de Catalunya de l’Agència Catalana de Consum del Departament d’Economia i Finances.
Associació sindical i empresarial: Registre de la Subdirecció General de Relacions Laboral del Departament de Treball.
Associació religiosa: Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.
Partit polític: Registre de Partits Polítics del Ministeri d’Interior.
Associació de cooperació:
Associació ambiental:
Associació de salut:
Associació de foment de la llengua catalana:

-Qui ho farà? Cal determinar qui s’encarregarà de cadascuna de les activitats que portarem a terme i qui formarà part de la junta directiva.

A qui ens dirigirem? A més d’escollir l’àmbit, cal definir el públic i les diferents estratègies per arribar a una tipologia o altra.