Beques i subvencions

Convocatòria 2017 - Beca 8 de març

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

  

La beca de la convocatòria 2017-2018 ha estat atorgada a la senyora Celine Marie Mutos Xicola, que compta amb la tutoria de Montserrat Carbonell Esteller, pel projecte de recerca Entre quatre parets. Història, memòria i vivencies de les asilades a l'Hospici de Girona (1769-1960)

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat. 

Projectes presentats

Cartes de dones gironines (segles XVIII-XX)
Francesc Xavier Anton Pelayo i Montserrat Jiménez Sureda

Itinerari amb nom de dona. La memòria desvelada
Olga Taravilla i Baquero

Entre quatre parets. Història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona (1769 -1960)
Celine Marie Mutos Xicola, tutora Montserrat Carbonell Esteller

Estudi comparatiu de l'educació rebuda de nenes i nens en el segle XX i en l'actualitat
Cristina Vila Peñuelas i Immaculada Font Mareñà, tutora Carla Carreras Planas

Dones educadores: anàlisi i recuperació dels referents femenins de la renovació pedagògica i el foment de la coeducació a Girona
Marina Batalle Serra, Cristina Espejo Biosa i Leticia Garcia Merino

Cultura, afectes i devocions de les gironines de l'edat moderna (segle XVI –XVIII)
Josep Capdeferro Pla, Mírian Díez Bosch, Mercè Gras Casanovas, Aurèlia Pessarrodona Pérez i Verònica Zaragoza Gómez