Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per a biblioteques escolars

Termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2015-2016: el 6 de juliol de 2015

Justificació fins al 30 de juny 2016.

L'Ajuntament de Girona promou el Programa de biblioteques escolars, elaborat pels serveis d'educació i biblioteques, amb l'objectiu de potenciar l'ús de la biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i d'investigació i per millorar la competència lectora de l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, establir vies de comunicació i els termes de col·laboració i regir les actuacions municipals en aquest àmbit. Aquest programa preveu una convocatòria anual d'ajuts per als centres educatius de la ciutat per col·laborar amb la biblioteca escolar i augmentar la seva presència i acció en els centres.

Objectius:

Potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d’espai d’aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.

Destinataris:

La convocatòria s'adreça als centres públics, concertats i privats de segona etapa d’educació infantil, primària, secundària i especial de la ciutat de Girona.

Modalitats:

 A. Assessorament
 B. Dotació, per a l’adquisició de fons i/o equipament 
 C. Activa la biblioteca
 D. Biblioteques escolars obertes al barri.

Per a més informació consultar les bases.

Terminis:

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona fins al 6 de juliol de 2015.

La justificació de la subvenció es presentarà al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament abans del 30 de juny de 2016.

Informació i assessorament

Servei Municipal d’Educació - Serveis Educatius La Caseta 
Ciutadans, 3 - 17004 Girona
Tel. 972 221 886
A/e: caseta@ajgirona.cat

Servei Municipal de Biblioteques
Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
Tel. 972 419 488
A/e: s.biblioteques@ajgirona.cat

Biblioteques de Girona
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia - Regidoria de cultura

 • Adreça:

  Els serveis centrals de biblioteques que fins ara estaven a l'edifici de la plaça del Vi ara els trobareu a la nova Biblioteca Carles Rahola

  c. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona

 • Telèfon:

  Serveis centrals de biblioteques
  972 972 419 439

  Biblioteca Carles Rahola
  972 202 252

 • A/e:

  Serveis centrals de biblioteques
  biblioteques@ajgirona.cat

  Biblioteca Carles Rahola
  bpgirona.cultura@gencat.cat

 • Web:
Veure en el plànol: