Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a biblioteques escolars. Curs 2016-2017

Termini de presentació de sol·licituds: 18 de juliol de 2016

Objectius:

Potenciar les biblioteques escolars dels centres educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d’espai d’aprenentatge i de suport a la docència i a la promoció lectora.

L’Ajuntament de Girona promou el Programa de biblioteques escolars, elaborat pels serveis d’educació i biblioteques, amb l’objectiu de potenciar l’ús de la biblioteca escolar com a espai d’aprenentatge i d’investigació, de millorar la competència lectora de l’alumnat dels centres educatius de la ciutat, d’estudiar i definir clarament la coordinació entre biblioteca pública i biblioteca escolar, d’establir vies de comunicació i els termes de col·laboració i de regir les actuacions municipals en aquest àmbit. Aquest programa preveu una convocatòria anual de subvencions per als centres educatius de la ciutat per col·laborar amb la biblioteca escolar i augmentar la seva presència i acció en els centres educatius.

Destinataris:

La subvenció s’adreça als centres sostinguts amb fons públics i centres privats d’educació infantil (segon cicle) i primària, de secundària i d’educació especial de la ciutat de Girona.

Modalitats de subvencions:

I. Assessorament, per part d'una persona especialista en biblioteques amb l'objectiu de fer un seguiment del funcionament de la biblioteca escolar, resoldre consultes sobre el funcionament del servei i col·laborar en l'elaboració del projecte de la biblioteca escolar. L'assessorament consistirà en un mínim de tres visites: a principi, a la meitat i a final de curs escolar.

II. Dotació, per a l'adquisició de fons i/o equipament per a la biblioteca escolar.

III. Activa la biblioteca, per a la millora i l'impuls de les biblioteques escolars. Adreçat als projectes dels centres educatius de la ciutat que volen impulsar i potenciar la seva biblioteca escolar com a espai d'aprenentatge i de suport a la docència.

IV. Biblioteques escolars obertes al barri, per finançar l'obertura al barri de les biblioteques dels centres educatius en horari extraescolar, com a espais d'estudi i lectura. Les característiques i condicions d'aquesta modalitat es descriuen a l'annex 5.1.

Per a més informació consultar les bases específiques.

Terminis:

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 18 de juliol.

Justificació:

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Informació i assessorament:

Biblioteques de Girona
Emili Grahit, 4 c - 17002 Girona
Tel. 972 419 439.
A/e: bibliotequesdegirona@ajgirona.cat

Biblioteques de Girona
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia - Regidoria de cultura

 • Adreça:

  Els serveis centrals de biblioteques que fins ara estaven a l'edifici de la plaça del Vi ara els trobareu a la nova Biblioteca Carles Rahola

  c. Emili Grahit, 4C - 17002 Girona

 • Telèfon:

  Serveis centrals de biblioteques
  972 972 419 439

  Biblioteca Carles Rahola
  972 202 252

 • A/e:

  Serveis centrals de biblioteques
  biblioteques@ajgirona.cat

  Biblioteca Carles Rahola
  bpgirona.cultura@gencat.cat

 • Web:
Veure en el plànol: