Beques i subvencions

Subvenció per a la participació al Cicle Girona Corals 2013

Objecte de la convocatòria:

L’objectiu és incentivar la consolidació i el creixement de les corals de casa nostra, incrementar la seva participació en projectes ciutadans i col·laborar en la seva evolució artística dins el marc d’aquesta expressió musical.

Els projectes seleccionats es presentaran en el marc del cicle Girona Coral , que es portarà a terme els diumenges al matí del mes de novembre de 2013, a la sala de cambra de l’Auditori de Girona.

Destinataris:

La convocatòria està adreçada a corals amateurs de la ciutat de Girona i creades amb anterioritat a l’anunci públic d’aquesta convocatòria.

Es permet que dues corals puguin col·laborar en el mateix projecte, tot i que només una de les dues constarà com a sol·licitant.  

Condicions generals:

Presentació d’una proposta que contindrà: projecte artístic, repertori musical i músics col·laboradors o convidats en cas que n’hi hagi, i pressupost. No es podrà optar a la subvenció dos anys consecutius. Un cop finalitzat el projecte caldrà justificar el pressupost mitjançant factures de la despesa, en un termini d’un mes a partir de la data del concert.

Termini de presentació i lloc:

L'any 2013 el termini de presentació va ser el dilluns 15 de juliol, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona o bé en format pdf al correu electrònic cultura@ajgirona.org.

Ajut: import i conceptes

Es concediran un màxim de cinc ajuts, i cadascun d’ells amb un import màxim de 3.000 € que es destinaran necessàriament a la realització i consecució del projecte presentat.
A banda d’aquest import econòmic es donarà suport als cinc projectes escollits, de la següent manera:
- Cada projecte s’entendrà inclòs dins de la programació estable de l’Auditori, i per tant gaudirà de la difusió i promoció de la mateixa manera que la resta de concerts de temporada.
- Cada coral podrà disposar d’un dia d’assaig a l’Auditori, ja sigui a la sala d’assaig o bé a la sala de cambra, i preferentment el dia anterior al concert.
- Disposar de la sala de cambra el dia del concert a partir de primera hora del matí. La sala estarà equipada amb tarimes, piano afinat i personal tècnic (tècnic de llum i so) durant el concert i la prova de so. Qualsevol altra necessitat tècnica anirà a càrrec de la coral.

Dotació econòmica:

15.000 €

Documentació a presentar:

Cal que el projecte presentat contingui els següents documents:

a. Fitxa tècnica de la coral: nom de la coral, biografia, director, dades de contacte (mail, telèfon i correu), lloc d’assaig, freqüència d’assaig, i nombre de cantants per veus. 
b. Proposta artística: repertori del concert, fitxa artística i músics o artistes col·laboradors.
c. Pressupost del projecte. Els conceptes subvencionables seran exclusivament per la consecució del projecte (ex. Compra de partitures, honoraris artístics...).

Jurat i valoració

El jurat estarà format per un representant de l’Ajuntament i dues persones més de reconeguda trajectòria dins l’àmbit musical. Els projectes seleccionats es valoraran segons: l’originalitat en la proposta, la seva qualitat artística (si hi ha músics convidats al concert, director convidat, estrena d’obres, dificultat del repertori...), i que el programa sigui atractiu pel públic.

Data de comunicació dels projectes seleccionats:

El dilluns 22 de juliol es donarà a conèixer els projectes seleccionats.

Cultura
 • Àrea de què depèn:
  Àrea de Cultura
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: