Beques i subvencions

Subvenció a les escoles bressol privades de Girona per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

Convocatòria 2018
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 6 d'abril de 2018.

Objecte de la convocatòria 2018

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2018- 2019 i 2019-2020 amb les escoles bressol privades que participin en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Girona, mitjançant l’oferta de places subvencionades parcialment per l’Ajuntament i adreçades a infants nascuts l’any 2017 empadronats a Girona.

Naturalesa i procediment de concessió

La subvenció objecte d’aquestes bases té caràcter discrecional, voluntària i eventual, és lliurement revocable i reductible en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona i en aquestes bases generals. La subvenció atorgada tindrà caràcter finalista, no generarà cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es podrà al·legar com a precedent.

El procediment de concessió de la subvenció és el de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades que compleixin els requisits i es regirà per la normativa especificada a la base número 24 d’aquest document. La subvenció serà concedida d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, d’acord amb el que estableixen aquestes bases i la corresponent convocatòria.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a les escoles bressol privades del municipi de Girona que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d’educació infantil i per a aquestes bases. 

Sol·licituds i terminis de presentació

Els centres interessats hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjants electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització

El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvenció començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 6 d'abril de 2018.

Notícies

L'Ajuntament de Girona obre el termini per bonificar l'IBI a les persones que posin el seu habitatge a la borsa de lloguer social
25/01/2019  |  Les sol·licituds per demanar la subvenció del 50% de l'impost es podran fer fins al 31 de març.
Convocatòria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives temporada 2018-2019
11/01/2019  |  El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies
24/10/2018  |  La subvenció s'ha destinat en la compra d'una llibreria de cintes amb tecnologia LTO8.
L'Ajuntament de Girona s'acull cada any al programa municipal d'ajuts als esportistes amateurs d'esports individuals de la Diputació de Girona
19/10/2018  |  Continuem donant suport als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d'Espanya o del món.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria per participar en la 16a Beca Josep Pallach
11/10/2018  |  L'objectiu de l'ajut és impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. El termini per inscriure-s'hi acaba el 31 de gener de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2018
09/10/2018  |  L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà.
Us recordem que el 28 de setembre és el termini per a participar a la 18a Convocatòria Beca Joaquim Franch 2018
05/09/2018  |  Per a projectes i iniciatives d'interès social en matèria d'educació cívica.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de beques d'allotjament en residències universitàries. Curs 2018-2019
06/08/2018  |  El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d'agost i es pot optar a tenir ajudes per a les residències d'estudiants del grup SIRESA de Girona i de la plaça de Lesseps de Barcelona.
L'Ajuntament de Girona subvenciona 32 projectes culturals i artístics
03/08/2018  |  El 2018 s'ha destinat un pressupost total de 130.000 € en ajudes i subvencions per a projectes culturals.