Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2016-2017

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

L’Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l’entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Sovint la participació en aquestes activitats requereix desplaçaments dels alumnes per la ciutat, fora dels centres educatius. Des de l’Ajuntament es promou que els centres facin els desplaçaments a peu, sempre que sigui possible, o utilitzant el transport públic urbà. Malgrat tot, a vegades no és possible per la distància o per les característiques del grup i, per aquest motiu, amb el programa de Recursos Educatius de cada curs s’ha anat oferint la possibilitat de sol·licitar un ajut per a aquest concepte per facilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Amb l’objectiu de regular i difondre millor aquests ajuts, s’ofereix aquesta convocatòria.

Objectius:

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris:

La subvenció s’adreça als centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil i primària, d’educació secundària obligatòria i d’educació especial de la ciutat de Girona.

Característiques de l’activitat:

Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats que compleixin el requisits següents:

Organitzades directament per un servei municipal.

Incloses en el programa municipal de Recursos Educatius.

Desplaçaments que no sigui possible fer-los amb transport públic (caldrà exposar la justificació).

Terminis:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOP.

Justificació:

La finalització del termini de justificació de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol:
La Caseta. Serveis educatius
Veure en el plànol: