Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria tancada.
L'any 2013 el termini de presentació de sol·licituds va ser el 4 de novembre.

L'Ajuntament ofereix aquesta convocatòria d'ajuts amb la voluntat de col·laborar amb els centres sostinguts amb fons públics per a la millora de la qualitat i la igualtat i donant-los suport perquè puguin desenvolupar la seva tasca. Els canvis socials presenten singularment als centres públics situacions i exigències noves, a les quals cal donar una resposta pedagògica que continuï essent de qualitat i ajudi a la igualtat d'oportunitats per a tots els nens i nenes. L'escola no és un servei educatiu totalment gratuït. La família ha d'assumir el cost de diferents despeses, com ara les activitats complementàries, lúdiques, material didàctic, etc. Per a moltes famílies, això implica haver de fer un gran esforç i per a algunes, fins i tot, és del tot impossible assumir-ho, cosa que repercuteix en la gestió del centre. És en el sentit del que s'ha exposat que la convocatòria vol ser un ajut per als centres i les famílies.

Objectius:

Facilitar la participació dels alumnes de famílies amb dificultats socioeconòmiques en les activitats que impliquen una despesa extraordinària.
 Afavorir i facilitar que les famílies assoleixin un mínim de compromís econòmic en les sortides culturals i lúdiques, colònies i material escolar.
Facilitar la gestió dels centres.

Destinataris:

Tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

Calendari:

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona fins al dia 4 de novembre de 2013.

La resolució de la convocatòria serà abans del 15 de desembre de 2013.

La justificació de la subvenció es presentarà al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament abans del 4 de juliol de 2014.

Servei d'Educació Municipal
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: