Beques i subvencions

Beca de la Fundació Joan Bruguera

El termini de presentació de sol·licituds és fins al
17 d'abril de 2019.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques preferentment a la Universitat de Montpeller.

En defecte de peticions dirigides a la Universitat de Montpeller, subsidiàriament es podran concedir beques per a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació a altres centres mèdics.

Les beques es concedeixen per una durada màxima cadascuna d’un any o curs acadèmic, amb possibilitat de demanar pròrroga per un curs o any addicional.

 Imatge il·lustrtiva de la Beca de la Fundació Joan Bruguera

Beneficiaris:

Tenir el Grau o Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol, o estudiants dels darrers cursos de la carrera, ser naturals de la ciutat de Girona o que hi tinguin la residència per un període no inferior a deu anys.

La naturalesa vindrà determinada per la inscripció en el Registre Civil i la residència, per la certificació del Padró Municipal d’Habitants. També s’equipararà el requisit de residència al professional, referit al lloc o institució de Girona on el peticionari presti els seus serveis. Respecte dels estudiants, tindran el caràcter de beneficiaris els que estiguin matriculats a la UdG o prestin serveis a un centre sanitari de la demarcació.

Import de la beca:

S’ajustarà a l’entitat dels estudis sol·licitats, temps efectiu de residència, durada i desplaçaments i proporcional a les despeses previsibles.

El seu abonament es realitzarà amb dos pagaments. El primer, del 60% de l’import total, en el moment d’acreditar documentalment el becari la seva admissió a l’escola o centre i el segon, del 40% restant, al lliurar el certificat justificatiu de l’aprofitament del curs i l’informe final.

El peticionari de la beca haurà de justificar adequadament l’entitat del curs o estudis a efectuar i pels que sol·licita l’ajut, la durada efectiva d’estada, manutenció, desplaçaments i d’altres despeses previsibles.

El pagament del segon termini es practicarà prèvia justificació documental de les despeses aplicades al curs i prèvia aportació de l’informe final d’acreditació de tots els aspectes del curs realitzat.

Presentació de sol·licituds i resolució:

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona), Plaça del Vi, núm. 1, en un termini que finirà el dia 17 d'abril de 2019.

Hauran d'indicar les dades personals del sol·licitant, currículum vitae i documents relacionats a l'apartat 3 de les Bases d'adjudicació, l'acceptació del centre on vulgui efectuar els estudis d'especialització o el treball d'investigació i el compromís de dedicar-se amb aprofitament a l'objecte de la beca.

La resolució es produirà dins dels 30 dies hàbils següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Fundació Joan Bruguera
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta
  972 419 010 - Informació Ciutadana

 • Web:
Veure en el plànol:

Notícies

S'obre una nova convocatòria de les beques de la Fundació Joan Bruguera de Girona
05/03/2019  |  Les sol·licituds per optar a les ajudes, d'un import total de 12.000 euros, es poden presentar fins al 17 d'abril.
S'obre una nova convocatòria de les beques de la Fundació Joan Bruguera de Girona
17/01/2017  |  Les sol·licituds per optar-hi es poden presentar fins al 31 de març.
La gironina Jessica Matas rep la beca Joan Bruguera 2013-2014
30/12/2014  |  La Fundació Joan Bruguera té com a objectiu avançar en la recerca i la innovació mèdica
L'alcalde de Girona entrega la beca de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
24/07/2013  |  La gironina Anna Bellod ha obtingut la beca per cursar estudis d'especialització i treballs d'investigació mèdica durant el curs 2013-2014 a la Universitat de Montpeller o a qualsevol universitat pública de Catalunya
L'Ajuntament de Girona dóna un nou impuls a les beques de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
29/01/2013  |  Les sol·licituds per participar a la convocatòria per al curs 2013-2014 es poden presentar fins al 31 de maig de 2013.
Girona estreny lligams amb Montpeller i la Catalunya Nord
07/11/2012  |  L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va visitar ahir l'edifici de la Fundació Joan Bruguera a Montpeller i va assistir a diferents actes institucionals que vinculen ambdues ciutats.