Cultura

Pla Estratègic de Cultura

L'Ajuntament de Girona ha elaborat el Pla estratègic de cultura de la ciutat amb l'objectiu d'orientar la política cultural de la ciutat dels propers anys. La base d'aquest pla és la riquesa de l'activitat cultural gironina, de les seves associacions, equipaments i dels creadors i creadores a partir de la qual podem plantejar nous reptes i horitzons. El Pla, doncs, és una eina per analitzar la realitat cultural gironina, posar-ne en valor les singularitats, detectar-ne els dèficits i sobretot, projectar-ne el futur. 

  

Pla Local d'Equipaments Culturals de Girona (PLEC)

L'elaboració del Pla local d'equipaments culturals (PLEC) és una iniciativa de l'Ajuntament de Girona que ha comptat amb el suport de la Subdirecció General d'Equipaments Culturals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

La funció del PLEC és la de concretar quina és la situació real que viuen els equipaments culturals del municipi i quines són les necessitats específiques de cada àmbit i sector. En aquest sentit, s'espera que funcioni com un instrument de planificació per Girona que estableix quin és el mapa d'equipaments existent i quines són les necessitat reconegudes de futur, al mateix temps que indica els dèficits existents per acabar de perfilar un conjunt d'equipaments culturals a Girona que respongui a les necessitats de la ciutadania.

Per la redacció del document del PLEC també s'ha tingut especialment en compte el Pla Estratègic de Cultura de l'Ajuntament de Girona, sobretot en l'apartat de diagnosi del territori, i també les línies estratègiques 2, 6 i 7 del Pla de mandat 2007-2011. A banda de la importància i funció del Pla, cal destacar-ne la magnitud atès que el Pla de Girona presenta un inventari complet de més de 50 equipaments culturals. Un cop aprovat per l'Ajuntament de Girona, està previst que el Pla sigui validat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en relació amb el PECCat 2010-2020 (decret 40/2010). 

Servei de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4t 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 402

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: