Educació

CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
Entre el 4 i l’11 de  març del 2014

Presentació de  sol∙licituds

de l'11 al 21 de març de 2014 (ambdós inclosos)

Llistes amb puntuació provisional (barem)
1 d’abril del 2014

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
2 d’abril del 2014

Reclamacions a la llista  puntuada (barem)
2, 3 i 4 d’abril de  2014

Llistes amb puntuació definitiva
10 d’abril de 2014

Publicació oferta final  de places
6 de maig de 2014

Publicació llistes  d’alumnes admesos
15 de maig de 2014

Període de  matriculació: Infantil,  Primària i 1ESO
del 10 al 13 de juny  de 2014

Període de matriculació o confirmació de plaça  (2n, 3r i 4t d’ESO) 
del 23 al 27 de juny  de 2014

Més informació:
www.gencat.cat/preinscripcio

Escolarització

 

  

Preinscripció per al curs 2014-2015

Infantil 3-6, Primària 6-12, Secundària Obligatòria 12-16

De l'11 al 21 de març de 2014.

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula

  

PREGUNTES FREQÜENTS

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Es pot tramitar la sol·licitud en línia?

Puc demanar un canvi de centre i escollir un centre que no tingui oferta de places en el període previst de preinscripció?

Quan es pot reclamar?

El Departament d’Ensenyament pot variar l’oferta de places durant el procés?

S'estableix el barem una sola vegada o bé cada vegada per a les diferents opcions?

Com es puntua el barem?

Què vol dir centre adscrit?

Es pot demanar plaça a 1r d’ESO a un centre no adscrit?

Què vol dir plaça d’ofici?

Què passa si no puc aconseguir alguna plaça de les opcions que he demanat?

Es poden consultar les llistes de barem i les d’admesos per Internet?

Es pot presentar més d’una sol·licitud?