Salut

Promoció de la salut per a la GENT GRAN

L'objectiu d'aquest programa és afavorir i mantenir l’autonomia en la gent gran, donant-los eines formatives i habilitats socials que puguin contribuir a disminuir els hàbits nocius i a adoptar uns hàbits saludables. 

Tallers de memòria

Crear un espai on la gent gran adquireixi coneixements i formació en hàbits i conductes que poden prevenir riscos per a la seva salut (alimentació, exercici físic, memòria, sexualitat...).

Degut a les característiques de la ciutat de Girona i a la divisió sectorial de la mateixa, el projecte permet atendre les particularitats de cada territori i cada grup de gent gran, les demandes i els interessos dels usuaris però amb un fil conductor comú i amb un objectiu global i es realitza de la següent manera:

 1. L’EMPSA conjuntament amb els Centres Cívics i els grups de gent gran, coordinarà els horaris i les ubicacions així com l’avaluació qualitativa i quantitativa de les sessions.
 2. La difusió de l’activitat es farà des de l’EMPSA, els Centres Cívics, els grups de gent gran implicats i els/les treballadors/es socials presents en el territori, el que donarà lloc a les inscripcions.
 3. Els/les professionals, usant tècniques de treball en grup, duran a terme les sessions programades i recolliran l’avaluació de l’activitat.
 4. Cada grup de cada centre disposarà del seu calendari, amb els dies i les activitats que es realitzaran en cada sessió.

Xerrades - Col·loqui

Crear un espai on la gent gran adquireixi coneixements i formació en hàbits i conductes que poden prevenir riscos per a la seva salut segons la demanda que ells mateixos facin.

Les xerrades col·loqui ofertades seran mensuals dins de la temporalitat de l’Espai de Salut i els temes aniran a demanda dels mateixos usuaris. Això ho realitzarem de la següent manera:

 1. L’EMPSA conjuntament amb els Centres Cívics, els grups de gent gran i els/les professionals implicats en les xerrades coordinarà els horaris i les ubicacions així com l’avaluació qualitativa i quantitativa de les sessions.
 2. La difusió de l’activitat es farà des de l’EMPSA, els Centres Cívics i els grups de gent gran implicats
 3. Els/les professionals, duran a terme les sessions programades i recolliran l’avaluació de l’activitat.
 4. Cada grup de cada centre disposarà del seu calendari, amb els dies I les activitats que es realitzaran en cada sessió.
 5. Al finalitzar les sessions es faran els certificats corresponents als professionals que els demanin.

Diada Internacional de la Gent Gran

Commemorar el dia internacional de la gent gran per promoure una societat que contempli l’envelliment de les persones des d’un punt de vista actiu i satisfactori, afavorint les relacions intergeneracionals.

A partir de la demanda del Consell Municipal de la Gent Gran i després de l’avaluació del curs passat s’ha dissenyat una matinal amb activitats formatives i lúdiques dirigides a la població de més de 65 anys de la Ciutat de Girona.

Aquesta matinal estarà dirigida i coordinada per el Consell Municipal de la Gent Gran i s’hi han implicat diversos col·laboradors com la FATEC.

Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidora delegada de Salut 

 • Adreça:

  Plaça Calvet i Rubalcaba, 15
  (dins del mercat del Lleó)
  17002 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 201 900

 • A/e:
 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h
  Tardes a convenir

Veure en el plànol: