Salut

Promoció de la salut per a COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE RISC

Per tal de fomentar l'adquisició d'hàbits saludables en els col•lectius en situació de risc s'han definit els següents objectius:

 • Contribuir a millorar la salut de les persones usuàries dels centres de la ciutat, a través de la formació, per augmentar els hàbits saludables, així com la dels seus pares i mares i educadors i educadores.
 • Ampliar el concepte de salut i reconèixer els serveis i les cures a fer, amb autonomia i responsabilitat.
 • Ser més conscients de les actituds i comportaments personals en relació a temes com la higiene, l'alimentació i l'activitat física.
 • Adquirir coneixements i desenvolupar actituds sobre conductes pròpies de les diferents etapes evolutives i que poden ser un risc per a la salut (conductes sexuals de risc, consum de drogues, conducció inadequada, etc.)
 • Col·laborar en la formació de pares i mares i educadors i educadores sobre totes aquestes temàtiques que poden contribuir a l'educació per a la salut i la prevenció.
 • Proporcionar eines als professionals i monitors de cada centre per tal d'augmentar el nivell de formació i les estratègies d'intervenció en situacions de risc i/o per qüestions de prevenció primària. 

Continguts

Les temàtiques proposades són:

 Hàbits d'higiene
 Educació per a l'alimentació
 Prevenció de les drogodependències
 Prevenció de les conductes sexuals de risc
 Prevenció inespecífica sobre conductes o situacions de risc
   (habilitats socials, autoestima, etc.)
 Prevenció de les conductes agressives
 Hàbits de relaxació
 Prevenció d'accidents i primers auxilis
 Prevenció dels trastorns de conducta alimentària
 Temps de lleure, com utilitzar-lo
 La responsabilitat i els límits, la societat i les seves normes


Els col·lectius

Els col·lectius als quals s'arriba són:

 Crae's (centres residencials d'acció educativa)
 PTT
 Centres oberts de tots els barris
 Centre d'Acollida Nostra Senyora de la Misericòrdia
 Escola taller
 Cases d'oficis
 Centre d'acollida "la Sopa"
 Escoles bressol: nens amb necessitats educatives especials.
   Projecte EAP municipal.

Equip Municipal de Promoció de la Salut (EMPSA)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Alcaldia
  Regidora delegada de Salut 

 • Adreça:

  Plaça Calvet i Rubalcaba, 15
  (dins del mercat del Lleó)
  17002 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 201 900

 • A/e:
 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h
  Tardes a convenir

Veure en el plànol: