Sostenibilitat

Tractament fitosanitari contra les males herbes al Barri Vell - Torre Gironella

Els dies 22, 23 i 24 d’abril, de 7 a 10 h.

Plànol de la zona tractada

Durant els dies 22, 23 i 24 d’abril es durà a terme un tractament fitosanitari per al control de les males herbes que proliferen al Barri Vell (pg. de la Reina Joana – Torre Gironella – pda. Sant Feliu ).

En concret s’actuarà de 7 a 10 del matí, mitjançant l’aplicació del producte fitosanitari ROUNDUP ULTRA PLUS (herbicida a base de GLIFOSAT al 35,5%).

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

  • No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment impedint l’accés de les persones alienes al tractament. Respecteu les zones d’abalisament.
  • Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.

Per més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 972 41 90 04 entre les 9 i les 14 hores.
 

  

Tractament fitosanitari contra males herbes a l'espai de La Copa al Parc de la Devesa

El dia 24 d’abril de 2014, de 8 a 14 h.

El dia 24 d’abril de 2014 es durà a terme un tractament fitosanitari pel control de les males herbes a les immediacions de l’espai de La Copa del Parc de la Devesa. S’aplicarà al sauló i voreres de les zones limítrofes amb les “dunes” de gespa i a la mitjana del Passeig Devesa entre les rotondes del Pont de Pedret i del Rellotge.

En concret s’actuarà de 8 a 14 h, mitjançant l’aplicació amb motxilla i de forma molt localitzada del producte fitosanitari TOMCATO (matèria activa glifosat, dilució 100cc/15 l),

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

  • No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment.
  • Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.

Per més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 972 419 004 entre les 9 i les 14 hores. 

  

Tractament fitosanitari contra les males herbes a Pedret

Els dies 16 i 17 d'abril, de 7 a 10 del matí.

Plànol de la zona tractada

Durant els dies 16 i 17 d’abril es durà a terme un tractament fitosanitari per al control de les males herbes que proliferen a Pedret.

En concret s’actuarà de 7 a 10 del matí, mitjançant l’aplicació del producte fitosanitari ROUNDUP ULTRA PLUS (herbicida a base de GLIFOSAT al 35,5%).

Els condicionants preventius per seguretat segons la fitxa de dades del producte són els següents:

  • No entreu en la zona tractada fins que l’aplicació s’hagi assecat. Per aquest motiu l’Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment impedint l’accés de les persones alienes al tractament. Respecteu les zones d’abalisament.
  • Eviteu el contacte amb les herbes tractades durant les primeres 24 hores.

Per més informació podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 972 41 90 04 entre les 9 i les 14 hores. 

Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana
Veure en el plànol: