Arxius

Arxiu Capitular de Girona (ACG)

Pujada de Sant Martí, 12 17004 - GIRONA

Arxiu que es troba a dins la Catedral de Girona on hi trobareu informació històrica sobre esdeveniments, personatges i institucions vinculades a la Catedral de Girona. 

label-read-more

Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona (AADGG)

Seu de la Generalitat - Pl. Pompeu Fabra, 1 - 872 975 000

L'any 1993 es crea l'Arxiu Central Administratiu de la Generalitat a Girona per a custodiar tota la documentació en fase semiactiva produïda o rebuda pels diversos organismes i ens territorials en l'exercici de les seves funcions. 

label-read-more

Arxiu Central del Palau de Justícia de Girona (ACPJG)

Pl. Josep Maria Lidón Corbí, 1 - 972 942 513

Arxiu on hi trobareu tota la documentació, l'assessorament i l'orientació en la consulta de fons especialitzats en l'àmbit judicial.

label-read-more

Arxiu de la Diputació de Girona (ADDGI)

Diputació - Pujada de Sant Martí, 5 - 972 185 124

La Diputació de Girona existeix des de 1836. L'arxiu de la corporació es va crear amb entitat pròpia des d'un bon principi.

label-read-more

Arxiu de la Universitat de Girona

Edifici Les Àligues UdG - Pl. Sant Domènec, 3 - 972 418 074

Arxiu de la Universitat de Girona el qual començà a funcionar el desembre de 1993.

label-read-more

Arxiu Diocesà de Girona (ADG)

Pujada de Sant Martí, 12 - 972 200 462

Des de finals del segle XIII, les oficines de la cúria del bisbe enregistraven les lletres enviades i els actes duts a terme en presència de notari. Sorgia així el nucli principal de l'Arxiu.

label-read-more

Arxiu Històric de Girona (AHG)

Pl. Sant Josep, 5 - 972 225 500

L'Arxiu custodia els fons de l'Administració autonòmica, de l'Administració local, de l'Estat, reials i senyorials, registrals, notarials, judicials, d'institucions, d'associacions i entitats, comercials i d'empreses, patrimonials, personals i col·leccions i, a més, fa funcions de tutela de tot el patrimoni documental de la comarca del Gironès.

label-read-more

Arxiu Municipal de Girona (AMGi)

Històric: Placeta de l'Institut Vell, 1 - 972 221 545
Administratiu: Ajuntament - Pl. del Vi, 1 - 972 419 434

L'Arxiu Municipal de Girona es constitueix a partir de la documentació generada per l'Ajuntament de Girona al llarg de la seva existència, en el marc de les activitats que li són pròpies.

label-read-more

Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)

Arxiu Municipal - Placeta Institut Vell, 1 - 972 228 281

Els documents en imatge de l'Ajuntament de Girona són gestionats pel CRDI, òrgan creat el 1997 amb la missió de conèixer, protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de Girona.

label-read-more

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona

C. Ciutadans, 11, 4t - 972 185 058 / 972 185 000

El Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat i constitueix un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, tractament, conservació, difusió, formació, creació i promoció de la imatge.

label-read-more