Beques i subvencions

Ajudes KREAS 2014

El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de març de 2014.

Les ajudes d'aquesta convocatòria estan destinades a fomentar la creativitat i la recerca artístiques a la ciutat de Girona.

Poden optar a la convocatòria associacions, entitats i creadors vinculats a la ciutat de Girona de qualsevol camp artístic i de caire professionalitzador en música, teatre, dansa, literatura, arts plàstiques, arts visuals, audiovisuals i projectes de cultura tradicional i popular que facin una clara aposta per la creació contemporània.

label-read-more

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2013 el termini de presentació és de l'1 al 31 d'octubre

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir 3 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

 

label-read-more

Ajudes per al desenvolupament d'activitats ordinàries de les entitats esportives

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona finalitzarà el dia 23 de novembre de 2013.

Les línies/programes dels ajuts són la promoció de l'esport de base (fins a 18 anys), l'esport federat (adults– majors de 18 anys) i el suport de l'esport d’èlit i professional. Les entitats podran presentar-se segons la tipologia i edats dels esportistes, a una línia/programa o a les diferents línies/programes.

Per a més informació www.girona.cat/esports, o bé al telèfon 972 22 61 36 del Servei Municipal d'Esports.

label-read-more

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

L'any 2014 el termini de presentació és el 7 d'abril.

L'Ajuntament de Girona, en el marc del programa municipal de Solidaritat i Cooperació, i amb l'assessorament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, convida a les entitats gironines a presentar propostes de projectes que estiguin dins d'aquest àmbits:

- Projectes de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament.
- Projectes de Sensibilització i Foment de la Cultura per la Pau a la ciutat de Girona.
- Projectes de Codesenvolupament.

 

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Convocatòria oberta.
Hi haurà dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
- 1r termini: 28 de febrer de 2014
- 2n termini: 30 de juny de 2014

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Convocatòria tancada.
L'any 2013 el termini de presentació de sol·licituds va ser el 30 de novembre.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria tancada.
L'any 2013 el termini de presentació de sol·licituds va ser el 4 de novembre. Justificació fins al 4 de juliol de 2014.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. 2a Convocatòria

Convocatòria oberta.
Termini de presentació de sol·licituds: 29 de març de 2014. 
Justificació fins al 30 de juny 2014.

Ajuts als centres escolars, associacions de pares i mares d'alumnes, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars de centres públics o privats concertats, amb domicili social a Girona, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars durant el curs 2013 – 2014, que no s'hagin presentat a la primera convocatòria (setembre 2013) o a la convocatòria d'ajuts ordinària (2013/2014), amb l'objectiu de fomentar l'esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l'esport com un mitjà per millorar l'educació integral.

label-read-more

Beca 8 de març, de recerca de la memòria històrica de les dones a Girona

2a convocatòria 2012
Termini de presentació: 31 gener de 2013

La convoca l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

label-read-more

Beca de la Fundació Joan Bruguera

Termini de presentació: 31 de maig de 2014.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca dues beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica a la Universitat de Montpeller o en qualsevol universitat pública de Catalunya. Les beques es concedeixen per al curs 2014-2015, amb la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional.

label-read-more

Beca Joaquim Franch

Convocatòria oberta.
Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d'abril de 2014.

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca es convoca cada dos anys.

label-read-more

Beca Josep Pallach

L'Ajuntament de Girona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de comú acord i amb motiu de l'interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona i per les activitats de formació permanent que s'adrecen al professorat de la ciutat, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes de recerca educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

label-read-more

Beques i ajuts a alumnes amb pocs recursos

Convocatòries de beques i ajuts a alumnes amb menys recursos 
Beques per a escoles bressol
Beques i ajuts per a les activitats d'estiu
Beques i ajuts per a alumnes de l'Escola Municipal de Música
Ajuts per alumnes amb pocs recursos que participen en activitats extraescolars...

label-read-more

Beques Joves10

Les Beques Joves10 s'atorgaran als millors projectes basats en la cultura de l’esforç i que aportin un valor a la societat.

label-read-more

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances 2014

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

label-read-more

Subvenció a les persones titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del Tren d'Alta Velocitat

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de març al 16 d'abril de 2014, ambdós inclosos.

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant un període perllongat en el temps de les obres del TAV. La subvenció consistirà en l’atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d’una quantitat equivalent a un percentatge de l’IBI corresponent a l’any 2013.

label-read-more

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats d'educació en el lleure

Termini de presentació: 15 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

label-read-more

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils

Termini de presentació: 15 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que s’estableixen unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils definides en dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats on es valoraran aquells que promoguin i millorin la vida juvenil i associativa, així com la convivència entre tota la ciutadania.

label-read-more

Subvenció pel transport adaptat

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 19 d'octubre al 10 de novembre de 2013.

Atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l'entorn.

label-read-more

Subvenció per a la participació al Cicle Girona Corals 2013

L'any 2013 el termini de presentació va se el 15 de juliol de 2013.

L’objectiu és incentivar la consolidació i el creixement de les corals de casa nostra, incrementar la seva participació en projectes ciutadans i col·laborar en la seva evolució artística dins el marc d’aquesta expressió musical.

Els projectes seleccionats es presentaran en el marc del cicle Girona Coral , que es portarà a terme els diumenges al matí del mes de novembre de 2013, a la sala de cambra de l’Auditori de Girona.

label-read-more

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

L'any 2014 el termini de presentació és el 10 de març.

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a:
- Fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona.
- Donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

 

label-read-more

Subvencions per a l'organització de festes majors

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

 

label-read-more

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Termini de presentació de sol·licituds: 31 d'octubre de 2013

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomantar la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, com a objectiu d'interès econòmic i social general de la ciutat.

label-read-more