Beques i subvencions

Subvenció a les persones titulars dels immobles directament afectats per les obres de llarga durada del Tren d'Alta Velocitat

Convocatòria oberta.
Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de març al 16 d'abril de 2014, ambdós inclosos.

Objectius:

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una subvenció per compensar als veïns de la zona afectada de Sant Narcís per les molèsties ocasionades durant un període perllongat en el temps de les obres del TAV. La subvenció consistirà en l’atorgament a les persones propietàries dels immobles de la zona, d’una quantitat equivalent a un percentatge de l’IBI corresponent a l’any 2013.

El procediment de la present subvenció serà a través de concessió directa. 

Destinataris: 

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones propietàries durant tot l’any 2013 dels immobles de la zona directament afectada per les obres del tren d’alta velocitat (TAV), d’acord amb el plànol adjunt a la convocatòria. En cas existeixi usdefruit, dret de superfície, o concessió administrativa, qui podrà sol·licitar la subvenció és la persona usufructuària, superficiària o concessionària.

Per a l’atorgament de la subvenció s’estableixen dues categories d’afectació:

Immobles situats a la zona 1 assenyalada en color verd en el plànol adjunt (annex 1)

Immobles situats a la zona 2 assenyalada en color violeta en el plànol adjunt (annex 1)

No serà aplicable en els següents casos:

Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

Incidencias

Ampliació d'horari d'atenció de l'OIAC de Sant Narcís

 De dilluns a divendres de 9 a 2 i els dilluns i dimecres de 4 a 6

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
 • Àrea de què depèn:

  Ciutadania - Regidoria de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana

 • Telèfon:

  972 419 010

 • Fax:

  972 419 499

 • Web:
 • A/e:

  ajuntamentinforma@ajgirona.cat

  Tancat els dissabtes de 2014:
  19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

  Horari especial de 8.30 a 15 h:
  Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre
  i els mesos de juliol i agost.
  A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

 • BARRI VELL - Ajuntament de Girona:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

  Horari:
  De dilluns a divendres de 8.30 a 18 h i
  dissabtes de 9 a 14 h.

  JULIOL i AGOST: 
  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h 
  Dissabtes de 9 a 14 h.

 • SANTA EUGÈNIA:

  Centre Cívic Santa Eugènia
  C. Santa Eugènia, 146 

  Horari:
  Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
  dilluns i dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL: Dimarts de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • SANT NARCÍS:

  Centre Cívic Sant Narcís
  Pl. Assumpció, 27

  Horari:
  Dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i
  dilluns i dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL: Divendres de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • TAIALÀ:

  Llar de gent gran de Germans Sàbat
  C. Modeguera Gran, 1

  Horari:
  De dilluns a divendres de 9 a 14 h
  Dimecres de 16 a 18 h

  JULIOL: Dimecres i divendres de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • PONT MAJOR - Centre Cívic Pont Major:

  C. Pont Major, 67-73

  Horari:
  Dimarts de 16 a 18 h i dijous de 9 a 14 h

  JULIOL: Dijous de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • PALAU-MONTILIVI:

  Centre Cívic Pla de Palau
  C. Saragossa, 27

  Horari:
  Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h i
  dimarts i dijous de 16 a 18 h

  JULIOL: Dilluns de 9 a 14 h
  AGOST: Tancat

 • VILA-ROJA - Centre Cívic Onyar:

  C. Camp de la Plana, 13 

  Horari:
  Dimarts i dijous de 16 a 18 h

  JULIOL i AGOST: Tancat

Veure en el plànol: