Educació

Beca Joaquim Franch

Convocatòria oberta.
Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d'abril de 2014.

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca es convoca cada dos anys.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per al foment i promoció de l'esport escolar. 2a Convocatòria

Convocatòria oberta.
Termini de presentació de sol·licituds: 29 de març de 2014. 
Justificació fins al 30 de juny 2014.

Ajuts als centres escolars, associacions de pares i mares d'alumnes, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars de centres públics o privats concertats, amb domicili social a Girona, per al desenvolupament de les seves activitats esportives fora de l'horari lectiu (extraescolars) en les instal·lacions dels centres escolars durant el curs 2013 – 2014, que no s'hagin presentat a la primera convocatòria (setembre 2013) o a la convocatòria d'ajuts ordinària (2013/2014), amb l'objectiu de fomentar l'esport escolar i afavorir fonamentalment la iniciació a l'esport com un mitjà per millorar l'educació integral.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats

Convocatòria tancada.
L'any 2013 el termini de presentació de sol·licituds va ser el 4 de novembre. Justificació fins al 4 de juliol de 2014.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona

Convocatòria tancada.
L'any 2013 el termini de presentació de sol·licituds va ser el 30 de novembre.

L'Ajuntament de Girona convoca els ajuts a la igualtat d'oportunitats dirigits a tots els centres d'educació infantil i primària i de secundària sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona que tinguin el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, l'equitat, la coeducació, la interculturalitat, l'educació per a la ciutadania.

label-read-more

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

Convocatòria oberta.
Hi haurà dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
- 1r termini: 28 de febrer de 2014
- 2n termini: 30 de juny de 2014

L'Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l'entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

label-read-more
Servei d'Educació Municipal
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: