Servei

Servei a les empreses

feinaenxarxaAssessorament en la selecció
de candidatures

Borsa de candidats/tes de qualificacions diverses, que han passat prèviament per les fases d'entrevista i d'avaluació del servei, i que el nostre equip de selecció posa a disposició de les empreses

Preselecció dels candidats/tes que més s'ajusten al perfil sol·licitat

Seguiment dels treballadors/ores un cop efectuat el contracte

Orientació empresarial

Lloguer d'espais per a formació i processos de selecció

En els tràmits de contractació

En les possibilitats de formació de la vostra plantilla de treball

En l'aplicació de la quota de reserva del 2% de treballadors/ores amb discapacitat o, si escau, en l'aplicació de mesures alternatives

En la subcontractació de serveis a empreses socials

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)
Veure en el plànol:

Suport i col·laboració:

Logo Empresa i Ocupació de la Generalitat    Logo SOC    Ministerio de Empleo y seguridad social    Logo Fons social europeu