Girona

DOCUMENTS

Normativa empresa i treball autònom

Principals novetats en el règim d'estimació objectiva o mòduls 
Nota de les principals novetats de l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, per la qual es regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (BOE núm. 276, dimecres 18 de novembre de 2015)

Principals novetats de la Llei per al foment del treball autònom i l’economia social
Darrera actualització del document: 09.10.2015

Marc legal del treballador autònom econòmicament dependent (TRADE)
Reglament que desenvolupa Estatut del Treball Autònom (Reial Decret 197/2009 publicat al BOE 4 de maç de 2009).

 

Estratègia empresarial

Model de pla d'empresa (Girona Emprèn)
Darrera actualització del document: 16.08.2016

Model Canvas (ACCIÓ)

 

Forma jurídica

Forma jurídica: Societat civil privada (Girona Emprèn) 
Darrera actualització del document: 29.09.2015

Forma jurídica: empresari individual (Girona Emprèn)
Darrera actualització del document: 28.03.2017

Informació sobre Règim Especial del treballador Autònom – RETA (SEGURETAT SOCIAL)
Bases i tipus de cotització 2014

Guia de tràmits i formes jurídiques (Catalunya Emprèn)

Estatut tipus estandaritzat per a societats de responsabilitat limitada (Model regulat per Reial Decret 421/2015)

 

Anàlisi del mercat

Pla de mobilitat urbana de Girona
Dades sobre zones comercials de la ciutat, mapa de densitat comercial, aparcaments, quantificació de fluxes per a identificar els itineraris més habituals a la via pública.

Mapa d'intensitat mitjana diària de vianants a Girona

Plans i projectes municipals
Diverses temàtiques: biblioteques, joventut, educació, dones, seguretat viària, accessibilitat, ordenació urbana, etc.

 

Finançament

Informació i documentació relativa a la capitalització de l’atur (SEPE)
Bases i tipus de cotització 2014

Calculadora financera (Barcelona Activa)

Guia finançament (Catalunya Emprèn)

Catàleg de finançament alternatiu (ACCIÓ)

 

Comunicacions i tràmits d’obertura

Documentació de comunicacions d’obertura
Ajuntament de Girona

Localitzador de marques i noms comercials
Oficina Espanyola de Patents i Marques

 

Obertura locals comercials

Passos previs a l’obertura. Permisos i llicències. Guia sobre passos a seguir, ubicació del local, contractes de lloguer, tramitació, etc.

Altres informacions d’interès en l’obertura d’un establiment comercial. Contractació de treballadors, canvis de titularitat, horaris, ús del català, prevenció d’incendis, residus, reclamacions i accessibilitat 

 

Creixement

Guies del Banc de Coneixement Empresarial (ACCIÓ)

Eines d’innovació i internacionalització (ACCIÓ)

Recomanador d’oportunitats (ACCIÓ)

Anàlisis d’oportunitats per països (ACCIÓ)

Informes d’oportunitats Internacionals per sectors (ACCIÓ)

 

Empresa cooperativa

Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa

Reforma fiscal de les societats civils privades. Les cooperatives són una alternativa

Preguntes més freqüents sobre economia social i cooperativa

 

Les TIC a l’empresa

Presència a Internet de la nostra empresa. Guia inicial elaborada amb el suport tècnic de l’Associació de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG)

Guies d’empresa TIC (iDigital)

 

Qualitat a l’empresa

8 elements fonamentals per la qualitat de l’empresa Més i millor

 

Responsabilitat social empresarial

Recursos en responsabilitat social empresarial (Generalitat de Catalunya)

16 exemples de bones pràctiques en responsabilitat social empresarial (Generalitat de Catalunya).

 

Defensa i protecció del medi ambient

Empresa i producció sostenible

 

Igualtat d'oportunitats

Plans d'igualtat a les empreses

Empresa resonsable en l’àmbit de la família (Departament de Benestar Social i Família)

Les 6 "i" de la igualtat Mètode de gestió de la igualtat d'oportunitats a les empreses

10 perquès per a la millora de l’organització del temps de treball (Departament de Treball)

 

Prevenció de riscos laborals

Seguretat i Salut Laboral (Generalitat de Catalunya)

Aspectes rellevants del Reglament dels serveis de prevenció (Generalitat de Catalunya)

La coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos laborals (Diputació de Barcelona)

 

Normativa d'accessibilitat

Guia sobre la Llei d’accessibilitat
Guia sobre la normativa d’accessibilitat a l’accés a espais d’ús públic, productes i serveis.

Guia d’accessibilitat al petit comerç. Oberts a l’accessibilitat (PDF)

 

Altres

Proposta de lectures sobre el procés d’emprendre un negoci

Girona emprèn
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació

 • Adreça:

  Girona emprèn
  Edifici CIL (Centre d'Iniciatives Locals)
  C. Tarragona, 40
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 104 316

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: