Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat

L’Àrea d’Hisenda i Sostenibilitat es compon de la regidoria d'Hisenda i Règim Interior que és l’encarregada del control econòmic i administratiu de l’Ajuntament. A més aquesta àrea és l’eix fonamental en el procés de millora dels processos i tràmits de l’Ajuntament. També està composada per la regidoria de Sostenibilitat que porta els temes del medi ambient.

Competències

HISENDA:

1. Intervenció
2. Tresoreria
3. Gestió pressupostària
4. Comptabilitat pressupostària i financera
5. Control de l'execució pressupostària
6. Gestió financera i Tresoreria
7. Gestió tributària
8. Recaptació
9. Inspecció de tributs
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament

RÈGIM INTERIOR:

12. Secretaria General
13. Vicesecretaria
14. Secretaria administrativa
15. Serveis Jurídics
16. Contractació i Compres
17. Patrimoni i inventari municipal
18. Recursos Humans
19. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
20. Formació
21. Registre General
22. Reprografia
23. Estadística

SOSTENIBILITAT:

24. Sostenibilitat.
25. Medi Ambient i Natural
26. Devesa: Gestió i Pla especial
27. Quatre Rius i Una Sèquia
28. Aigües de Girona
29. TRARGISA
30. Girona + Neta
31. Serveis ambientals
32. Qualitat ambiental i inspecció
33. Qualitat sonora i contaminacions
34. Serveis funeraris i cementiris
35. Brigades de cementiris
36. Brigades de DDD
37. Paisatge, Parcs, Jardins i Rius
38. Brigades de Jardineria
39. Brigada de Medi ambient
40. Pla Integral de Residus i Serveis de Neteja
41. Agenda Local 21
42. Taula del Canvi Climàtic
43. Gestió energètica

Responsables polítics

Sra. M.Àngels Planas i Crous Sra. M. Àngels Planas i Crous
4a tinenta d'alcalde
Regidoria d’Hisenda i Règim Interior
Contacte
Sr. Carles Ribas Sr. Carles Ribas i Gironès
Regidoria de Sostenibilitat
Contacte

 

Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 GIRONA

  Secretaria - 1a planta
  Gestió tributària - 2a planta
  Recaptació - 1a planta
  Sostenibilitat - 3a planta

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta
  972 419 436 - Recaptació
  972 419 413 - Gestió tributària
  972 419 004 - Sostenibilitat

Veure en el plànol:
Estat d'execució del pressupost