Joventut

Subvencions per a joves

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils

Termini de presentació: 15 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que s’estableixen unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils definides en dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats on es valoraran aquells que promoguin i millorin la vida juvenil i associativa, així com la convivència entre tota la ciutadania.

Més informació

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats d'educació en el lleure

Termini de presentació: 15 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

Més informació

Convocatòria d'avantprojectes per incloure activitats d'estiu al Programa de Vacances 2014

Termini de presentació de sol·licituds: 7 de març de 2014

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu tots els infants de Girona tenen l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dóna suport, en el marc del Programa de Vacances municipal, a un conjunt d’activitats d’esport i de lleure organitzades per entitats diverses de la ciutat.

Més informació
Regidoria de Joventut
Veure en el plànol: