Incidències

Tall de circulació al carrer de Santa Clara

El divendres 19 de gener, de 14 a 17 h.

Tall de circulació al carrer de Sant Daniel

El dilluns 22 de gener, de 10 a 12 h. 

Tall del subministrament elèctric

El dia 20 de gener, de 7.20 a 13.30 h. 

Incidències en l'enllumenat públic

El dimecres 17 de gener fins a les 14.30 h. 

Recollida d'arbres de Nadal

Durant aquest dies podeu deixar els arbres de Nadal naturals fora els contenidors o portar-los a la deixalleria. Els arbres recollits seran transportats a plantes per el seu reciclatge.

  1 2 3 4 5