Incidències

Incidències en l'enllumenat públic

El dimarts 20 de març fins a les 14.30 h. 

Afectacions circulatòries a Torre Gironella, del 21 al 23 de març

Al carrer del Baluard i al carrer de Torre Gironella.

Tall de circulació de la carretera de Barcelona

A partir del 21 de febrer i durant 4 setmanes.

Canvi de sentit de circulació al carrer de la Maçana i al carrer del Turó a partir del 15 de febrer

L’ordenació de la circulació que es proposa aprovar està motivada per millorar la mobilitat interna dels veïns del sector de Santa Eugènia. 

Consells de prevenció de la vespa asiàtica

Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per la biodiversitat i l'apicultura, ja que desplaça les vespes autòctones i caça centenars d'abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves.

  1 2 3