Notícies i comunicats

05/05/2016

L'Ajuntament de Girona inicia la simplificació dels tràmits per a l'obertura d'activitats econòmiques a la ciutat amb l'adaptació de la taxa

D'acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, n'hi haurà prou amb una declaració responsable en la majoria dels casos.

Font: Ajuntament de Girona

En el marc de l’adaptació a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’Ajuntament de Girona ha començat a aplicar mesures per simplificar els tràmits a l’hora d’obrir un negoci o qualsevol activitat econòmica a la ciutat. A partir d’ara, en la majoria dels casos caldrà només una declaració responsable de la persona que vulgui iniciar l’activitat i, en determinats casos, una comunicació prèvia o la tramitació d’una llicència, sempre segons la tipologia i la classificació de l’activitat.

Per exemple, el que abans era una activitat subjecta el règim de comunicació amb baixa incidència ambiental ara serà una declaració responsable, i el que fins ara era una activitat subjecta al règim de comunicació amb incidència ambiental ara serà una comunicació prèvia.

“Aquest és un dels pas més en la voluntat del consistori de fer més fàcil i senzilla la relació entre la ciutadania i l’Administració. Específicament en aquest cas, a més, aconseguim simplificar i fer més eficients, còmodes i ràpides les gestions administratives amb relació a l’obertura de nous negocis a la ciutat i estimular l’activitat econòmica al municipi”, ha explicat la tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas.

Aquest canvi significa que caldrà adaptar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prevenció ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics, una modificació que es portarà a aprovació al proper Ple municipal.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)