Notícies i comunicats

06/05/2016

Convocatòria de subvencions

Adreçada als i les esportistes de Girona amateurs, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior.

És una convocatòria promoguda per la Diputació de Girona – Programa A4 i que es podrà sol·licitar mitjançant el respectiu Ajuntament.

Podran acollir-se tots els esportistes que reuneixin les condicions establertes i estiguin empadronats/empadronades a Girona.

Termini presentació sol·licituds:

Per registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona, abans del dia 5 de juny de 2016.

Despesa subvencionable:

Es consideren despeses subvencionables, aquelles que, de manera indubtable, responguin a l’objecte del programa i s’executin entre l’1 de setembre de l’any anterior i la data límit de la seva justificació.

Subvenció:

Serà d’un import màxim de 1.500,00 € per persona

Documentació que cal presentar:

Dades de l’esportista, Nom, cognoms, adreça, modalitat, etapa o fase esportiva, categoria, i Club al que pertany ... Còpia del DNI i dades bancàries de la persona interessada, en cas de no haver cobrat mai de l’Ajuntament caldrà presentar full de proveïdor (PDF fitxa creditors online)

Memòria de l’esportista (Currículum esportiu)

Despeses realitzades des del període comprés entre l’1 de setembre de l’any anterior i la data límit de la seva justificació (Pressupost i factures justificatives, si es disposen). Despeses de material i despeses de desplaçament.

Còpia d’una classificació oficial de l’esportista

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)