Notícies i comunicats

22/09/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari de setembre de 2015

El Ple va tenir lloc el 14 de setembre de 2015.

Dilluns 14 de setembre va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre del 2015. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords, i convalidacions, dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia, anava al Ple el punt número 5, relatiu a aprovar les festes locals per a l’any 2016, que es va aprovar per unanimitat.

Pel que fa a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Activitats, anava al Ple el punt número 6 (“Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm.13 – PA – 100 – carrer Pedret”) i es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’S i PP) i 4 vots en contra (CUP). El regidor de la CUP, Lluc Salellas, va demanar que en casos com aquest, en què s’afecta pocs veïns, “s’escolti i es faci participar les parts afectades”.

Els punts 7 i 8 pertanyien a la Comissió Informativa d’Hisenda i Sostenibilitat. El punt número 7, relatiu a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i entitats que en depenen, es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, CUP, C’s i PP) i 4 abstencions (PSC). La regidora del PSC, Elisabeth Riera, va justificar l’abstenció assegurant que la proposta podria “haver estat més ambiciosa i incloure més millores”.

El punt número 8, de “Sol•licitud d’ampliació del termini de reintegrament a l’Estat de les quanties a retornar en concepte de liquidació definitiva de la participació 2013 en ingressos de l’Estat”, es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP). La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va afirmar que “l’Estat el que ha fet és posar-nos en un atzucac per una mala previsió”.

A continuació es van debatre les mocions presentades pels grups municipals. El punt 9 de l’ordre del dia era la moció que presentava el grup municipal d’ERC-MES per a l’ampliació del parc d’habitatge social a Girona. Es va aprovar per 23 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (C’S).

Tot seguit es va aprovar per unanimitat una moció d’urgència de suport a l’acollida de refugiats víctimes dels conflictes armats a la Mediterrània.

El punt número 10 era la moció presentada pel grup municipal de C’S i defensada pel seu portaveu, Juan Maria Castel, en relació a la creació d’una nova Comissió o Taula permanent per analitzar les necessitats d’habitatge i socials bàsiques. Es va rebutjar per 14 vots en contra (CiU i CUP), 9 abstencions (PSC, ERC i PP) i 2 vots a favor (C’s).

El punt número 11 era una moció que presentava el grup municipal del PSC per un pla per garantir la gratuïtat dels llibres de text a les famílies d’alumnes d’educació primària i secundària matriculats. La va defensar la portaveu del grup, Sílvia Paneque, i es va rebutjar per 10 vots en contra (CiU), 9 vots a favor (CUP, PSC i PP) i 6 abstencions (ERC i C’S).

El punt número 12 es va retirar de l’ordre del dia. El punt número 13 era una moció que presentava el grup municipal de Ciutadans per a la posada en marxa d’una auditoria general de l’Ajuntament de Girona. La regidora de C’S, Miriam Pujola, va defensar aquesta moció, que va ser rebutjada per 14 vots en contra (CiU i ERC), 8 abstencions (CUP i PSC) i 3 vots a favor (C’S i PP).

Per últim, el punt 14 va ser la moció presentada pel grup municipal de la CUP-Crida per Girona sobre les eleccions al Parlament del 27 de setembre. Va ser defensada pel regidor Lluc Salellas i es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 vots en contra (C’S i PP). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)