Notícies i comunicats

28/07/2016

Memòria resum de La Caseta curs 2015-16

El 100% dels centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius

El 99,97% dels alumnes matriculats als centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius.

El 100% dels centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius.

NOMBRE D'ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN: 344

USOS DE CIUTADANIA: 525
Anem a…: 15 activitats amb 501 assistents
Activitats que ha sol·licitat la ciutadania: 24 assistents

RESULTAT AVALUACIONS DEL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIUS:
9,03 Valoració global del Programa de Recursos Educatius
9,31 Valoració educadors del Programa de Recursos Educatius
8,37 Valoració material del Programa de Recursos Educatius

El nombre total d'usuaris han estat 25.424, dels quals, 18.502 són de Girona i 6.922 són de fora de Girona. D'aquest total d'usuaris, la majoria són d'infantil i primària.

Pel que fa als usos, s'han fet un total de 57.428 usos.

 


 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)