Notícies i comunicats

05/08/2016

Es constitueix un equip de treball per a l'elaboració del primer pla de salut de la ciutat de Girona

Els eixos estaran centrats en els joves i adolescents, la salut mental, les drogodependències i els sectors poblacionals més desfavorits

El passat dia 28 de juliol es va constituir l’equip de treball que s’encarregarà d’elaborar i redactar un pla de salut per a la ciutat de Girona. Aquest pla de salut, que és un compromís del pla de govern, i que serà el primer que té la ciutat, estarà coordinat des de la regidoria de Salut i se centrarà en els joves i adolescents, la salut mental, les drogodependències i els sectors poblacionals més desafavorits. 

L’objectiu és aconseguir una eina de treball que permeti aplicar mesures d’actuació viables i efectives amb capacitat d’obtenir resultats a curt i mitjà termini i “serà una eina fonamental i bàsica per conèixer els paràmetres de salut dels ciutadans i les necessitats de recursos dels mateixos per tal d’avançar cap a una societat més saludable”, tal com ha volgut remarcar la regidora de Salut, Eva Palau. 

L’equip de treball, està format per un grup multidisciplinari de persones amb un alt nivell formatiu i compromeses amb la salut dels ciutadans des de diferents vessants, com són l’assistencial, el social, l’educatiu, el medi ambiental, el cultural, l’universitari o l’esportiu, entre altres. 

Com a eina de suport a l’elaboració d’aquest pla, la regidora de Salut ha valorat positivament mantenir la seva adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) com a línia de treball i suport en l’estratègia de prevenció i promoció de la salut.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)