Notícies i comunicats

19/01/2018

S'han publicat les bases pels processos selectius per la creació de la borsa de treball de mestres de taller i professors/es de l'Escola Municipal d'Art

Podeu consultar les bases a la Seu electrònica de l'Ajuntament.

A la Seu electrònica de l’Ajuntament es poden consultar les bases que tenen per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la creació d’una borsa de treball de mestres de taller per a contractacions temporals o d’interinatge a temps parcial o complert, ja siguin per a substituir empleats públics amb dret a reserva del lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre a necessitats urgents de l’Escola Municipal d’Art, per a cadascuna de les següent disciplines: il·lustració, ceràmica, gravat, joieria, tapís i fotografia.

El termini per presentar sol·licituds s’acaba el 30 de gener.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)